วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

อนุบาลเชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 1 วัน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพราะมีผู้ปกครองนักเรียนเดินกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

อนุบาลเชียงใหม่ ประกาศหยุดเรียน 1 วัน ทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพราะมีผู้ปกครองนักเรียนเดินกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

27 ก.พ. 63 : นายสวงษ์ ไชยยา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้แจ้งไปยังผู้ปกครองของนักเรียนผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และออกหนังสือประกาศเรื่องหยุดเรียน 1 วันในวันที่ 28 ก.พ. 2563 เนื่องด้วยมีผู้ปกครองนักเรียนได้เดินกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง…และทางโรงเรียนพึ่งทราบเรื่องเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโควิด 19 ไปยังบุคคลอื่น

ด้วยโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีนักเรียนจำนวนมาก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกันสถานการณ์แพร่ระบาดโรคโควิด 2019 เพื่อไม่ให้กระทบต่อสุขภาพของนักเรียน คณะครู และบุคลากรของโรงเรียน

ในการนี้ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จะดำเนินการทำความสะอาดครั้งใหญ่ จึงแจ้งหยุดเรียนเป็นเวลา 1 วัน

Since Anubaan Chiang Mai School is a big school and has a lot of students, the school has to increase the defensive measure to prevent the COVID-19 from our teachers and students.

Due to this reason, the school will be closed tomorrow (Feb 28th, 2020) for big cleaning day.