วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

AIS โชว์ศักยภาพบนเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก คว้ารางวัลสุดยอดผู้นำ Technology Leader of the Year และ APAC Operator Award จาก FutureNet Asia

Social Share

AIS ยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรตามเป้าหมายการเป็นผู้ให้บริการโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co เพื่อยกระดับ Digital Infrastructure ของประเทศ โดยล่าสุดผู้บริหารระดับสูงของ AIS นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับเอเชียแปซิฟิก Technology Leader of the Year Award ที่จัดขึ้นโดย FutureNet Asia เพื่อยกย่องผู้บริหารที่มีผลงานโดดเด่นและมีส่วนร่วมสำคัญต่อการพัฒนาและยกระดับวงการเทคโนโลยีดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

พร้อมกันนี้ AIS ยังได้รับอีกหนึ่งรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงการนำนวัตกรรมและขีดความสามารถของโครงข่ายในด้าน Autonomous Network เข้ามายกระดับประสบการณ์การดูแล Voice of Customer ของลูกค้าและภาคอุตสาหกรรม ผ่านการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ระดับโลกอย่าง Huaweiกับรางวัล The APAC Operator Award นับเป็นองค์กรโทรคมนาคมไทยเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับถึง 2 รางวัลจากเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก

นายมาร์ค ชอง ชิน ก๊อก รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AIS กล่าวว่า “ผมและทีมงาน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่เวที FutureNet Asia ได้มอบรางวัล Technology Leader Award และรางวัล The APAC Operator Award ให้แก่ AIS โดยทั้งสองรางวัลถือเป็นกำลังใจและเป็นการยืนยันถึงเจตนารมณ์ของเราในการยกระดับศักยภาพโครงข่ายของ AIS ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้าได้ในทุกมิติ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมด้วยการก้าวสู่การเป็น Cognitive Tech-Co ที่สมบูรณ์แบบ”

ขอขอบคุณ FutureNet Asia ที่มองเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ AIS เราขอยืนยันในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีว่า จะมุ่งพัฒนาคุณภาพการให้บริการยกระดับประสบการณ์การใช้งานให้แก่คนไทย นำพาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลส่งเสริมการเติบเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างแข็งแกร่งต่อไป”

AIS shows its promise on the Asia Pacific scene by winning FutureNet Asia’s Technology Leader of the Year and the APAC Operator Awards

AIS continues to make strides in advancing the organization towards its goal of becoming a leading provider of intelligent telecommunications technology, often referred to as a Cognitive Tech-Co. This endeavor aims to elevate Thailand’s Digital Infrastructure. Recently, Mr. Mark Chong Chin Kok, Deputy Chief Executive Officer AIS, was honored with the distinguished Technology Leader of the Year Award by FutureNet Asia. This recognition applauds leaders who have made outstanding contributions and played a pivotal role in the development and advancement of the digital technology sector within the Asia-Pacific region.

In addition, AIS has received another notable award that reflects its commitment to innovation and the enhancement of its Autonomous Network capabilities, ultimately leading to elevated customer experience and industry standards. This achievement is the result of collaboration with global partner Huawei, resulting in the receipt of The APAC Operator Award. Remarkably, AIS is the sole Thai telecommunications entity to secure two prestigious awards from the Asia-Pacific platform.

Mr. Mark Chong Chin Kok, Deputy Chief Executive Officer AIS, expressed his deep appreciation, stating, “My team and I feel greatly honored to have received the Technology Leader Award and The APAC Operator Award from FutureNet Asia. These two accolades serve as an affirmation of our dedication to elevate AIS’s network capabilities to cater to all dimensions of customer requirements. Furthermore, we remain steadfast in our vision to drive business transformation, thereby contributing to Thailand’s digital economy. We express our sincere gratitude to FutureNet Asia for recognizing AIS’s unwavering commitment and leadership in innovation and technology. We pledge to continue enhancing service quality and elevating user experiences for the people of Thailand, while striving to position the Thai telecommunications industry at a global standard, thereby bolstering our nation’s digital economy.”