วันพุธ, 24 กรกฎาคม 2567

เอไอเอส ลุยสานรักต่อ ไม่รอแล้วนะ แจกความสุขให้กับเด็กในพื้นที่ภาคเหนือ

09 ม.ค. 2019
633
Social Share

9 มกราคม 2562 : ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานรับมอบสิ่งของสนับสนุนในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 โดยมีนายรุ่งเพชร อินทะ ผู้จัดการชุมสายวิศวกรรม บริษัทเอไอเอส จ.พิษณุโลก และคณะ เป็นผู้มอบ

นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 พนักงานเอไอเอส อาสา ยังได้เดินสายลงพื้นที่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็ก ณ โรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดน บ้านนุชเทียน อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก อีกด้วย

เอไอเอส สานรัก มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการตอบแทนสังคมไทย ด้วยการสนับสนุนและส่งเสริมให้เยาวชนไทย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ไหนของประเทศไทย ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกัน ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมหัวใจจิตอาสา พัฒนาตัวเอง สังคม และประเทศชาติในอนาคตต่อไป