วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน เริ่มเปิดสอนรุ่นแรก

Social Share

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดตัวสาขาวิชาการจัดงานธุรกิจการบิน ตอบสนองการเติบโตของธุุรกิจการบิน เริ่มเปิดสอนรุ่นแรก

ช่วงเช้าวันที่ (23 เมษายน 2561) ที่ห้องประชุม อาคาร 90 ปี ราชภัฎฌชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญจากการที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของภาคเหนือที่มีศักยภาพทั้งด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาเศรษฐกิจ

ในอนาคตความต้องการบุคคลากรในตลาดแรงงานธุรกิจการบินจะมีเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับ ธุรกิจการบินเป็น 1 ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลที่จะส่งเสริมและพัฒนาในระยะยาว จึงได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบิน โดยจะเริ่มเปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป

ภายในงานจัดให้มีการบรรยายพิเศษ “เชียงใหม่กับการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบิน ของภาคเหนือ” โดยนาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ การบรรยายภาพรวมของแผนพัฒนาภาคเหนือและนโยบายการเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการบินตลอดจนการตอบรับนโยบายของภาคเอกชน

โดยมี ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ อนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้บรรยายให้ข้อมูลจุดเด่นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) บทบาทของสถาบันการศึกษากับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบิน โดย ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และการบรรยายให้ข้อมูลแนวทางการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน โดยนายพิสิฐ หงษาครประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ทาง http://www.inter.cmru.ac.th หรือ http://www.facebook.com/Internationnal.College.CMRU สอบถามเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์ 053 – 885983

เรื่องมาใหม่