วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

150 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 150 รูป รำไตถวาย 700 ชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงค

Social Share

150 ปี เมืองแม่ฮ่องสอน ตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 150 รูป รำไตถวาย 700 ชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคลเมืองและชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เวลา 0700 น. วันที่ 20 ม.ค. 67 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567 ในช่วงเช้า ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายกเหล่ากาชาด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกันทำบุญทักษิณานุปทาน ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน พิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ สามเณร 150 รูป และสักการะพระบราชานุสาวรีย์ ร.5 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด เพื่อความเป็นสิริมงคลเมือง ทำบุญเมือง สืบชะตาเมือง เลี้ยงเจ้าเมือง สักการะเจ้าพ่อข้อมือเหล็ก สักการะเจ้าพ่อเมืองแข่ สักการะเจ้าแก้วเมืองมา สักการะสถูปพญาสิงหนาทราชา และอดีตเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน ณ วัดพระนอน และรำไตเฉลิมฉลองจากหญิงสาวชาวแม่ฮ่องสอน จำนวน 700 คน ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีพญาสิงหนาทราชา

นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครบ 150 ปีเมืองแม่ฮ่องสอน ในครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค.67 ที่ผ่านมา หน่วยงานภาครัฐ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เอกชน และประชาชนชาวแม่ฮ่อสอนได้ร่วมกันกิจกรรมนิทรรศการ “องค์ความรู้เล่าเรื่องเมืองแม่ฮ่องสอน” กิจกรรม แสง สี เสียง การจัดเสวนาทางวิชาการและนิทรรษการเมืองแม่ฮ่องสอน ปรับปรุง พัฒนา อนุรักษ์ ส่งเสริมเมืองเก่าแม่ฮ่องสอน ปรับปรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวาอาราม 10 วัด ประกอบด้วย วัดพระธาตุดอยกองมู วัดจองคำ วัดจองกลาง วัดหัวเวียง วัดพระนอน วัดก้ำก่อ วัดม่วยต่อ วัดกลางทุ่ง วัดปางล้อ วัดดอนเจดีย์ การพัฒนา ฟื้นฟู ลำน้ำแม่ฮ่องสอน การส่งเสริมหน้าบ้าน หน้ามอง (สวยงาม สะอาด เป็นระเบียบ การปรับปรุง พัฒนาอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา ถนนเจ้าฟ้า หอเจ้าฟ้า สะพานเจ้าฟ้า พระประจำวันเกิดเจ้าฟ้า เจดีย์ที่ระลึกของเจ้าฟ้า

สำหรับข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่ได้มีการสืบค้น พบว่า ปี พ.ศ. 2417 เชียงใหม่ ได้ยกเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองหน้าด่าน มีเมืองขุนยวม เมืองปายเป็นเขตแดน และมีเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง) เป็นเมืองรอง และพระเจ้าอินทวิชยานนท์ได้แต่งตั้งให้ พญาสิงหนาท (ชานกะเล ที่เป็นผู้ปกครองเมืองขุนยวมอยู่ในขณะนั้น) เป็น “พญาสิงหนาทราชา ให้มาปกครองเมืองแม่ฮ่องสอน ซึ่งถือได้ว่า “พญาสิงหนาทราชา” เป็นเจ้าฟ้าองค์แรก ของเมืองแม่ฮ่องสอน พญาสิงหนาทราชาได้ปกครองพัฒนาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการสร้างประตูเมือง และสร้างศาสนสถานทั่วไป และเนื่องในโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567 จังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงได้จัดกิจกรรม เป็นการพิเศษ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี และร่วมน้อมรำลึกถึงคุณูปการอเนกอนันต์ของ “พญาสิงหนาทราชา” เจ้าฟ้าองค์แรก ของเมืองแม่ฮ่องสอน

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่