วันเสาร์, 20 กรกฎาคม 2567

ห้ามพลาด ตลาดอินทรีย์ ผัก ผลไม้ดี ปลอดภัยราคาถูก ตลาดศิริวัฒนา 2 เม.ย.นี้ พร้อมเปิดที่ให้ขายฟรี

Social Share

ห้ามพลาด ตลาดอินทรีย์ ผัก ผลไม้ดี ปลอดภัยราคาถูก ตลาดศิริวัฒนา 2 เม.ย.นี้  พร้อมเชิญชวนเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีีย์มาขายได้ฟรีในเดือนแรก

นางมลวิภา ศิริโหราชัย ผู้จัดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนสุขภาวะผู้บริโภคในจังหวัด เชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสุนนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า แหล่งจำหน่ายอาหารปลอดภัยทั้งจากสารเคมีตกค้างในจุลินทรีย์ก่อโรคมีแวดวงจำกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลนครเชียงใหม่ ชมรมตลาดสดน่าซื้อ ตลาดศิริวัฒนา สมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่

จัดแหล่งจำหน่ายพืชอาหาร เกษตรอินทรีย์ ขึ้นในตลาดศิริวัฒนา ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก อเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค และเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตที่เป็นหลักแหล่ง มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน ตลอดไป

ดร.จุมพล ไชยวงศ์ นายกสมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารในระบบอินทรีย์ กล่าวว่า ตลาดสดสำหรับเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารระบบอินทรีย์ ในจังหวัดเชียงใหม่จะวางจำหน่ายทุกๆ วัน นั้นไม่มีมาก่อน ทำให้เกษตรกรไม่มีกำลังใจ มีแรงบันดาลใจในการผลิต จะมีก็แต่ตลาดนัดวันเสาร์ – อาทิตย์ ที่หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคเอกชนจัดขึ้นเท่านั้น ซึ่งก็จะรองรับผลผลิตจากเกษตรกรได้บ้างในส่วนผู้บริโภค ก็จะได้ประโยชน์ เฉพาะกลุ่มเท่านั้น

นับว่าเป็นโอกาสดีและโชคดีของคนเชียงใหม่และผู้อาศัยในจังหวัดเชียงใหม่ ที่เจ้าของตลาดสดน่าซื้อ ตลาดศิริวัฒนา ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์ มาวางจำหน่ายทุกวัน ซึ่งผู้บริโภคสามารถมาเลือกซื้อหาไปปรุงประกอบอาหารได้ทุกๆ วัน และทุกเวลา ที่ผู้บริโภคสะดวก โดยไม่ต้องรอ เสาร์ อาทิตย์ที่จัดตลาดนัดอีกต่อไป

สำหรับเกษตรกรที่เข้ามาจำหน่ายเป็นเกษตรกรสมาชิกพืชอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย ที่สนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 150 คน มารวมกลุ่มกันเป็นสมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ มีระบบมาตรฐานของ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรับรองได้ว่าผลผลิตปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค เกษตรกรผู้ผลิตและสิ่งแวดล้อมอย่างแน่นอน

ด้าน คุณลินดา วิทยะสิรินันท์ เจ้าของตลาดศิริวัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า วิสัยทัศน์ของตลาดศิริวัฒนา คือ มอบสิ่งดีๆ ให้กับผู้บริโภค ที่เข้ามาใช้บริการของตลาดศิริวัฒนา ดังนั้น ตลาดจึงดำเนินการกิจการตลาดด้วยการควบคุมดูแล และส่งเสริมสนับสนุนให้ผลผลิตทุกอย่างในตลาดศิริวัฒนา สะอาด ปลอดภัย ไร้สารเคมีตกค้าง และถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง สำหรับผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ที่จะนำมาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มาจับจ่ายซื้ออาหารในตลาด จะเป็นทางเลือกใหม่ที่สะดวกในการซื้อ ขาย

เป็นแหล่งจำหน่ายแหล่งใหม่ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารในระบบเกษตรอินทรีย์ ซึ่งทางตลาดร่วมกับสมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดระบบให้เกษตรกรแต่ละกลุ่มเข้ามาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น. โดยเปิดเป็นโซนนิ่ง สำหรับเกษตรอินทรีย์ โดยเฉพาะ ไม่ปะปนกับโซนอาหารอื่นๆ นอกจากนั้นทางตลาดยังส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าอาหารปรุงสำเร็จในตลาดใช้พืชผักเกษตรอินทรีย์เหล่านี้มาปรุงประกอบจำหน่ายให้ผู้บริโภคด้วย

 

นอกจากนี้ทางตลาดศิริวัฒนาวางแผนไว้ 5 ปี จะประกาศเป็นตลาดปลอดสารพิษ 100% ก็ขอเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่สนใจสินค้าผักเกษตรอินทรีย์ มาร่วมจับจ่ายซื้อของได้ในวันที่ 2 เมษายน นี้ตั้งแต่เวลา 10 โมง เป็นต้นไป ซึ่งในระยะแรกจะเปิดจำหน่ายวันจันทร์ ถึงวัน พฤหัสบดี เนื่องจากเกษตรกรยังไม่พร้อมที่จะเปิดทุกวัน เพราะต้องจัดเวลาดูแลสวนผักของตนเองด้วย ตอนนี้ตลาดกำลังรอเกษตรกรรุ่นใหม่จากสมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่กำลังอยู่ในระหว่างการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตเกษตรกรรุ่นใหม่เพิ่มเติม

“เชิญชวนเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหารในระบบอินทรีย์มาร่วมจำหน่ายผลผลิตของท่านได้ที่ตลาดศิริวัฒนา โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ใน 1 เดือนแรก เดือนต่อไปคิดเมตรละ 50 บาท ต่อวัน เท่านั้น ติดต่อได้ที่ผู้จัดการตลาด คุณนารี จันทร์รัตน์ หมายเลขโทรศัพท์ 089-8352386”

ด้าน เภสัชกรอิศรา นานาวิชิต หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า การสนับสนุนจากภาครัฐ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัย ในตลาดสดน่าซื้อ โดยยกระดับจากตลาดสดน่าซื้อ เป็นตลาดสะอาด อาหารปลอดภัย โดยยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดศิริวัฒนาและทุกตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างต่อเนื่อง เช่น การตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก ผลไม้ การตรวจสารปนเปื้อน การตรวจจุลินทรีย์ การตรวจน้ำมันทอดซ้ำ เพื่อให้ผู้บริโภคให้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อไป

นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ ยินดีสนับสนุนการดำเนินงานของตลาดศิริวัฒนา และขอขอบคุณตลาดศิริวัฒนา ที่มองเห็นความสำคัญของผู้บริโภค รวมถึงผู้ที่มาเยือนจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดที่จำหน่ายพืชผักอินทรีย์ ในตลาด โดยให้โอกาสเกษตรกรได้นำผลผลิตมาวางจำหน่าย โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางเป็นแห่งแรกของเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

โดยเทศบาลฯ จะพยายามเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสมาคมผู้ผลิตพืชอาหารและอาหารปลอดภัยจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อขยายให้มีการจัดจำหน่ายพืชผักอินทรีย์ ให้ครบทุกตลาดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ตลอดจนเป็นต้นแบบให้กับตลาดของอำเภอใกล้เคียงต่อไป

เรื่องมาใหม่