วันอังคาร, 28 พฤษภาคม 2567

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อน 4 ตัว ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางด้วย

Social Share

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เตรียมรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อน จำนวน 4 ตัว ภายในอาคารผู้โดยสาร อาจส่งผลกระทบต่อการให้บริการบ้าง ขอให้ผู้โดยสารเผื่อเวลาการเดินทางด้วย

ช่วงบ่ายวันนี้ (23 ม.ค. 61) นาวาอากาศตรี มณธนิก รักงาม ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทชม.ทอท.) แจ้งว่า ทชม.ทอท.ได้จัดซื้อบันไดเลื่อน เพื่อติดตั้งใหม่ทดแทนของเดิม ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันภายในอาคารผู้โดยสาร ภายในในประเทศ จำนวน 4 ตัว ได้แก่ 1.บันไดเลื่อนขาลง ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ 2.บันไดเลื่อนขาขึ้นด้านทิศใต้ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 5)

3.บันไดเลื่อนขาลงบัสเกท อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ 4.บันได เลื่อนขาขึ้นด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2) โดยจะเริ่มดำเนินการปิดกั้นพื้นที่เพื่อรื้อถอนและติดตั้งบันไดเลื่อนขาลง ห้องผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ และบันไดเลื่อนขาขึ้นด้าน ทิศใต้ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 5) ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2561 จนถึงประมาณวันที่ 10 มีนาคม 2561

ส่วนบันไดเลื่อนขาลง บัสเกท อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ และบันไดเลื่อนขาขึ้น ด้านทิศเหนือ (ประตูทางเข้าอาคารหมายเลข 2) จะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยประมาณ ทั้งนี้จะดำเนินการ ในช่วงเวลากลางคืนเพื่อให้เกิด ผล กระทบต่อผู้ใช้บริการให้น้อยที่สุด

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากต้องทำการ ปิดกั้นพื้นที่บางส่วนอาจทำให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกบ้าง ประกอบกับในช่วงระยะเวลา ที่ดำเนินการรื้อถอนและติดตั้ง บันไดเลื่อน เป็นช่วงที่มีวันหยุดต่อเนื่อง และวันหยุดในเทศกาล สงกรานต์ ที่อาจมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก ทชม.ทอท.ต้องขออภัย ในความไม่สะดวก และขอให้ผู้ใช้บริการเผื่อเวลาในการเดินทาง เพื่อผ่านกระบวนการต่างๆ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ด้วย