(คลิป) เชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านจีนยูนานผาแดง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

Social Share

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เปิดหมู่บ้านจีนยูนานผาแดง กระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2566 นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าจังหวัดเชียงใหม่มาทำการแทน เป็นประธาน ในการเปิดหมู่บ้านจีนยูนานผาแดง เชิงท่องเที่ยว “กอดลม ห่มดาว กับขุนเขาผาแดง” ที่บ้านผาแดง หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ทางชาวบ้านได้ร่วมกันทำการเปิดหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว มีการเปิดจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรซึ่งเป็นการเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพทุกชนิด ทั้งอาโวกาโด้ (ทุกสายพันธ์) บัวหิมะ ขิง พืชผักสวนครัว และที่กำลังดังมาแรงแซงหน้าก็คือ กาแฟบนดอยสินชัย ที่ปลูกบนยอดดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเล1,200 เมตร ขึ้นไป และยังมีส้มสายน้ำผึ้งที่สามารถปลูกบนยอดดอยได้ปลอดสารพิษ มีอาหารของจีนยูนานมาเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันแบบที่ไม่แตกต่างกันกับประเทศจีน ที่นี่พูดภาษาไทยได้ชัดเจน เพราะได้เรียนหนังสือไทยควบคู่กับหนังสือจีน มีที่พักแบบโฮมสะเตย์ ที่ทางชาวบ้านได้จัดกันขึ้นบ้านละไม่เกิน 8 ห้อง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้ามาหาที่พักจับจองเพื่อท่องเที่ยวชมสินค้า ชมธรรมชาติที่ติดกับภูเขา อากาศจะหนาวเย็นตลอดปี

การเปิดหมู่บ้านจีนยูนานครั้งนี้ ได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2566 – 5 มกราคม 2567 จัดกันข้ามปี เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาได้เข้าสัมผัสกับของจริง สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากจะเข้าชมสวน อาโวกาโด้ สวนกาแฟ สวนผัก จะมีชาวบ้านพาไปชมและมีแปลงเกษตร หนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์เรียนรู้ ที่ทางหมู่บ้านจัดไว้ให้ท่านได้เรียนรู้ตลอดปี สวนอาหารจีนยูนาน ผลิตผลทางการเกษตร และที่พัก มีให้นักท่องเที่ยวได้ชม ชิม และพักได้ตลอดปี เพราะอากาศจะหนาวเย็นตลอดปีวันนี้ทั้งคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดเขียงใหม่ต้องมานั่งผิงไฟเพราะอากาศหนาวเย็นมากๆ ( ผลผลิตทางเกษตรทั้งอาโวกาโด้ (ทุกสายพันธ์) บัวหิมะ ขิง พืชผักสวนครัว

ไฮไลท์ที่กำลังดังมาแรงแซงหน้าก็คือ กาแฟบนดอยสินชัย ที่ตอนนี้ทางชาวบ้านได้จัดส่งทั้วประเทศแล้ว ในช่วงฤดูกาลจะราคาถูก ) ท่านยังสามารถเข้าชมฐานทัพทหารจีนคณะชาติของนายพลลี หรือรู้จักกันกองพล93 ที่อพยบมาอาศัยพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ที่ทรงให้อยู่ช่วยชายแดนร่วมพัฒนากับประเทศไทย จนทุกวันนี้ได้รับสัญชาติไทยเกือบหมดทุกครัวเรือนแล้ว ทางนายอาชง ศุภอภิฤดีเพชร ผู้ใหญ่บ้านแหนมทองคำ ยินดีให้การรับรองความปลอดภัยและความสุขในพื้นที่ เส้นทาง เดินทางจากเชียงดาว ขึ้นอรุโณทัย และผ่านบ้านสินชัย เข้าสู่บ้านผาแดง หรือจากอำเภอไชยปราการ ก็ขึ้นบ้านสินชัย ผ่านไปบ้านผาแดง หรือจะขึ้นทางอำเภอฝาง ขึ้นดอยอ่างขาง ผ่านบ้านผาแดง หรือจากอำเภอฝางมาอำเภอไชยปราการ ขึ้นบ้านสินชัยผ่านไปยังบ้านผาแดงได้ สามารถขึ้นได้หลายเส้นทางปลอดภัยทุกเส้นทาง แต่จะเป็นทางคดเคี้ยวสูงชันเหมือนท่านขึ้นดอยอ่างขาง คนขับรถก็ต้องชำนาญทั้งขับรถและเส้นทาง

Cr. สำราญ แสงสงค์