วันจันทร์, 4 มีนาคม 2567

เทศบาลเมืองยวมใต้เปิดเวทีการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ส่งเสริมเยาวชนสู่นักร้องเสียงทอง ในงานเพณีลอยกระทง

Social Share

เทศบาลเมืองยวมใต้เปิดเวทีการประกวด ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ส่งเสริมเยาวชนสู่นักร้องเสียงทอง ในงานเพณีลอยกระทง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายวิชัย กองแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลเมืองยวมใต้ ได้เดินทางร่วมชมและฟังการประกวดการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในกิจกรรมโครงการวันลอยกระทง “ประเพณียี่เป็ง” ประจำปี ซึ่งทางเทศบาลเมืองยวมใต้ จัดขึ้นเพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีและสวยงามให้กับประชาชนและชุมชน ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2566 ภายในงานมีกิจกรรม การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชน นักเรียน ได้มีเวทีการแข่งขัน ในการพัฒนาความสามารถในด้านศิลปะการร้องเพลง การเต้นประกอบเพลง ซึ่งมีทีมเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน 7 ทีม

  • ผู้ชนะการประกวดเพลงลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยโผ
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันอับที่ 2 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 33 (บ้านทุ่งพร้าว) คุ้มข้าวตอก
  • รางวัลชมเชย ทีมทรายทอง ตัวแทนจากหมู่บ้านห้วยทราย ตำบลแม่ยวม
  • รางวัลชมเชย โรงเรียนสังวาลย์วิทยา
  • เข้าร่วมประกวด โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ทีม A
  • เข้าร่วมประกวด โรงเรียนบ้านจอมแจ้งมิตรภาพที่ 193 ทีม B

นอกจากนี้ในวันนี้ บริเวณเวทีหน้าพิพิธภัณฑ์แม่สะเรียง ยังจะมี การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงเล็ก จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันสืบสานประเพณีลอยกระทง(ยี่เป็ง) ประจำปี 2566

Cr. สุกัลยา บัวงาม