วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

จัดยิ่งใหญ่ ยี่เป็งเมืองแม่เหียะ สืบสานวัฒนธรรมล้านนา

Social Share

ที่สำนักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้มีการจัดกิจกรรม สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยยี่เป็ง แม่เหียะ ประจำปี 2565 สืบสานวัฒนธรรมล้านนา รณรงค์ให้ประชาชน แต่งกายพื้นเมือง พูดภาษาเมือง และรับประทานอาหารพื้นเมือง หลังจากที่ สถานการณ์โควิด 19 เริ่มคลี่คลาย จ.เชียงใหม่ ประกาศเตรียมพร้อมรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงฤดูหนาว ที่มีธรรมชาติแห่งขุนเขาจะสวยงามเป็นพิเศษ อีกทั้งยังมีเทศกาลประเพณีที่น่าสนใจอย่างเช่น “ประเพณียี่เป็ง” หรือลอยกระทงแบบล้านนา ที่จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน โดยปีนี้จัดภายใต้แนวคิด สืบสาน อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาวเมืองเหนือ ให้ดำรงต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ กล่าวว่า เมืองแม่เหียะขานรับนโยบายของ จ.เชียงใหม่ ที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่โดดเด่น งานประเพณีเดือนยี่เป็ง หรือลอยกระทง เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้นจึงจัดกิจกรรมขึ้นที่เมืองแม่เหียะ ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เน้นให้ชาวแม่เหียะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ดี และร่วมกันแต่งกายพื้นเมืองและอู้กำเมือง เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือน ทั้งชาวไทย-ต่างชาติ ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น โดยเน้นในเรื่องของการส่งเสริมวัฒนธรรม เป็นสำคัญ

โดยจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม อาทิ นิทรรศการสาธิต ภูมิปัญญาล้านนาในการประดิษฐ์ กระทง เพื่อให้เยาวชนและนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ด้วย อีกทั้งยังมีการ ส่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยจัดการประกวด ดุจเดือนดาวค้างฟ้า การประกวดหนูน้อยยี่เป็งแม่เหียะ และการประกวดร้องเพลงไมค์ดอยคำ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชน และการละเล่นต่างๆ อีกมากมายเพื่อสร้างความสนุกสนานรื่นเริงภายในงาน

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการแสดงที่บ่งบอกถึงอารยธรรมพื้นบ้าน อาทิ การรำวงพื้นบ้าน การแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา การรำวงย้อนยุค เพื่อเป็นการสร้างความสุข ความสนุกสนาน ให้กับนักท่องเที่ยวอีกทั้งยังเป็นการนำรายได้มาพัฒนากองทุนต่างๆ อีกด้วย