วันจันทร์, 21 กันยายน 2563

(คลิป) YAANA Bike Challenge 2019 มอบทุนสนับสนุน มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม Operation Smile และ มูลนิธิเด็ก Blue Dragon

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม Operation Smile และ มูลนิธิเด็ก Blue Dragon รับมอบเงินทุนสนับสนุนจากโครงการทัวร์ปั่นจักรยาน YAANA Bike Challenge 2019 ณ ประเทศเวียดนาม

ยานา คอร์ปอเรท ชาเลนจ์ YAANA Corporate Challenge (YCC) 2019 ปั่นเพื่อรอยยิ้มปีที่ 3 มอบทุนสนับสนุนจำนวน 25,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ แด่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศเวียดนาม Operation Smile – Vietnam และมูลนิธิเด็กบลูดราก้อนประเทศเวียดนาม Blue Dragon Children’s Foundation เพื่อช่วยเหลือเด็กยากไร้ด้อยโอกาสในประเทศเวียดนาม

ยานา คอร์ปอเรท ชาเลนจ์ 2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-20 ตุลาคมที่ผ่านมา เป็นโครงการทัวร์ปั่นจักรยานเพื่อการกุศลระยะทาง 120 กิโลเมตรตามเส้นทางในภาคเหนือของประเทศเวียดนาม เป็นกิจกรรมเครือข่ายองค์กรและการระดมทุนเพื่อการกุศล มีการรวมตัวกันของเหล่านักธุรกิจและนักบริหารกว่า 20 คน จาก 15 องค์กรที่ต้องการสร้างความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ YAANA Ventures, Naruna Retreats, BSM Group, Chow Energy, Antipodeans, GROUND Asia, Zone Golf, Green Trails, Khiri Travel, HMP Master, bike tour organizer Indotrek, the Legacy Yen Tu-MGallery Hotel, และ ScottAsia Communications

“กิจกรรมทัวร์ปั่นจักรยานตลอดสองวันสามารถระดมทุนเพื่อช่วยเหลือค่าผ่าตัดให้กับเด็กยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ทั้งยังช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสในประเทศเวียดนามให้มีโอกาสทางการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วย เราทุกคนรู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของทั้งสองมูลนิธิ” มาร์ค เรมิจาน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน YAANA Ventures กล่าว

YCC 2019 นอกจากจะเป็นการเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวในรูปแบบการปั่นจักรยานแล้ว ผู้นำจากภาคธุรกิจและผู้ประกอบการชั้นนำที่เข้าร่วมกิจกรรม ยังได้สัมผัสกับมิตรภาพ รวมถึงเครือข่ายความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกระหว่างกันตลอดสองวันของการทำกิจกรรม

มูลนิธิเด็กบลูดราก้อน (Blue Dragon Children’s Foundation) คือกองทุนการกุศลตั้งอยู่ ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม มีจุดประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสให้หลุดพ้นจากวัฏจักรของความยากจนให้มีโอกาสทางการศึกษาและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยให้เด็กรอดพ้นจากสถานะแรงงานทาส

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) เป็นองค์กรการกุศลทางการแพทย์ที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่และความผิดปกติอื่นๆ บนใบหน้า ปัจจุบันมูลนิธิสร้างรอยยิ้มมีสำนักงานกระจายอยู่ใน 38 ประเทศทั่วโลก

อนึ่ง สองปีที่ผ่านมา YCC 2017 สามารถระดมเงินทุนเพื่อสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานให้แก่มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทยทำการผ่าตัดใบหน้าให้แก่เด็กถึง 33 คน