วันจันทร์, 28 กันยายน 2563

เกี่ยวกับเรา

สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและติดตามเว็บไซต์ของเรา ทางเว็บมีนโยบายเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร เนื้อหาสาระ ในด้านเทคโนโลยี, ความทันสมัยของนวัตกรรม สมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต, คอมพิวเตอร์, โน้ตบุ๊ค, อุตสาหกรรมการผลิต, งานอีเว้นท์, การท่องเที่ยว, ร้านอาหาร, รวมถึงเรื่องราวต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาที่นำเสนอ จะเป็นเนื้อหาที่ทางแอดมิน เป็นผู้ออกไปดำเนินการหาข่าว บทความ และเนื้อหาเอง ซึ่งในบางส่วนของเนื้อหา บทความ ข่าว และเอกสารบางอย่าง จะมีแหล่งข่าว หรือบริษัทฯ ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ ส่งผ่านมาให้ ทางแอดมินจะเป็นผู้พิจารณา และให้เครดิตในเนื้อหา

ทั้งนี้ หากเนื้อหาใดเกิดความผิดพลาด ทางแอดมินก็พร้อมที่จะยินดีรับฟังและแก้ไข และบางครั้งต้องขออภัยกับเจ้าของเนื้อหาข่าว บทความ ที่นำมาเสนอไว้ล่วงหน้า หากท่านต้องการให้แอดมินปรับปรุง แก้ไข ในส่วนใด ทางแอดมินก็พร้อมที่จะปรับเนื้อหาของท่านให้ตรงกับความต้องการ แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในบรรทัดฐานของความถูกต้องที่ไม่กระทบต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างความเสื่อมเสียให้กับบุคคล หน่วยงาน องค์กร

ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามข่าวสารทางเว็บ ทางแอดมินจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป