วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนมกล่องยูเอชที เนื่องในวันดื่มนมโลก “World Milk Day”วันดื่มนมโลก ก่อนส่งมอบให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

Social Share

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับมอบนมกล่องยูเอชที เนื่องในวันดื่มนมโลก ภายใต้โครงการ “World Milk Day” วันดื่มนมโลก ก่อนส่งมอบให้กับโรงเรียน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานพิธีรับมอบนมยูเอชที ให้แก่ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โดยผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้ส่งมอบนมกล่องยูเอชที ให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลก ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในวันดื่มนมโลก และร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ส่งมอบ กล่องนมยูเอชที ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอมพาย และ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง เพื่อนำนมไปส่งต่อให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและทรุกันดาร

สำหรับกิจกรรมการในครั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคเอกชน ได้จัดโครงการบริจาคนมกล่องยูเอชทีให้แก่โรงเรียนเนื่องในวันดื่มนมโลกภายใต้โครงการ “World Milk Day วันดื่มนมโลก” และโครงการนี้ ซึ่งเป็น 1 ในโครงการด้านการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือในสังคม จำนวน 72 โครงการของกลุ่มบีเจซี บิ๊กชี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 2 รอบ วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา จำนวน 143 โรงเรียนในจังหวัด

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

 

เรื่องมาใหม่