วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันดื่มนมโลก 2565 เพื่อเชิญชวนคนไทยดื่มนมให้มากขึ้น

Social Share

ปศุสัตว์เชียงใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมวันดื่มนมโลก 2565 เพื่อเชิญชวนคนไทยดื่มนมให้มากขึ้น ตั้งเป้าให้ดื่มอย่างน้อยคนละ 25 ลิตรต่อปี

วันที่ 26 พ.ค. 66 นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กล่าวว่า ด้วยวันที่ 1 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันดื่มนมโลก หรือ World Milk Day ตามที่ องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO) กำหนดให้ประเทศและองค์กรต่างๆ ให้ความสำคัญและร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภค ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์การบริโภคนม ทางกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จึงได้ร่วมกับ นางสาวเอื้องพลอย ใจลังกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิกานต์ ลิมปิติ รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเกษตรกร ผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ ทำกิจกรรมเชิญชวนประชาชนทุกเพศทุกวัย บริโภคนมและผลิตภัณฑ์จากนมเพื่อสุขภาพที่ดี และส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม

เนื่องจากสถิติการบริโภคนม พบว่าคนไทยบริโภคนม 18 ลิตร/คน/ปี หรือสัปดาห์ละ 2 แก้ว น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วโลกถึง 6 เท่า หรือ 113 ลิตร/คน/ปี กรมปศุสัตว์ จึงตั้งเป้าหมายจะเพิ่มการบริโภคนมของคนไทยจากเดิม 18 ลิตร/คน/ปี ให้เป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2569 เนื่องจากนมมีโปรตีน วิตามิน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส ซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโต ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ช่วยสร้างกระดูกและฟัน เสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและสมองของเด็ก นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความเข้มแข็ง ความยั่งยืนในการประกอบอาชีพให้อุตสาหกรรมนม และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมอีกด้วย

 

เรื่องมาใหม่