เชียงใหม่เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับโลก World Robot Olympiad (มีคลิป)

28 ก.พ. 2018
3733
Social Share

ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 “World Robot Olympiad” ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพสู่เวทีโลก

ช่วงเช้าวันที่ (28 ก.พ. 61) ที่โรงแรมปานวิมาน เชียงใหม่ สปา รีสอร์ท อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ Mr. Lars Vahl Chairman of the World Robot Olympiad Association Ltd. Board of Directors พร้อมด้วย Mr. King Hui Law Chairman of the Advisory Council World Robot Olympiad Association Ltd. , Mr. Claus Ditlev Christensen World Robot Olympiad Association General Secretary , ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (ในนามของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ น.ส.นวลวรรณ ชะอุ่ม ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประเทศไทย ร่วมกันแถลงข่าวเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (WRO) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 พร้อมร่วมลงนามความร่วมมือการจัดการแข่งขันฯ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายพงศ์ศักดิ์ อริยจิตไพศาล ผู้จัดการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยาน

ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจเพื่อสังคม , สํานักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) , มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด โดยได้รับเกียรติจากองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD. ให้ดำเนินการจัดโครงการแข่งขัน โอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561

เป็นการแข่งขันการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยี หุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ โดยจะมีการแข่งขันระดับภูมิภาค ทั้งสิ้น 4 ภูมิภาค และจะมีการจัดแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเทศไทย เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนไทย ไปร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ WRO ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ การแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ได้มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งในปี ค.ศ. 2016 มีประเทศผู้เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้นกว่า 64 ประเทศทั่วโลก โดยรวมจะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ติดตามจากประเทศต่าง ๆ มากกว่า 10,000 คน โดยในแต่ละปีจะมีประเทศชั้นนำด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เป็นสมาชิก WRO สลับสับเปลี่ยนกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับนานาชาติ

โดยในปี 2561 ประเทศไทยได้รับการคัดเลือกและแต่งตั้งจากองค์กร WORLD ROBOT OLYMPIAD ASSOCIATION LTD. ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ (WRO) ระหว่างวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในโลก ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ หรือ World Robot Olympiad ถึง 2 ครั้ง

สำหรับ การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภททั่วไป (Regular Category) ประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Open Category) ประเภทหุ่นยนต์เตะฟุตบอล (WRO Football) และประเภททั่วไประดับมหาวิทยาลัย (Advanced Robotics Category)

โดยการจัดการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2561 ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนั้น จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจ และจุดประกายความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพด้านการเขียนโปรแกรมและออกแบบหุ่นยนต์ ตามนโยบาย Thailand 4.0 นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ดีที่เยาวชนไทย ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างมิตรภาพในฐานะผู้นำแห่งอนาคตสืบไป