Woody Indy โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง งานวิถีชนเผ่าปาเกอญอ

Social Share

Woody Indy โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดวงดนตรีสตริง งานวิถีชนเผ่าปาเกอญอ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 ค่ำคืนที่ผ่านมา ที่ลานสวนสวน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้มีการจัดให้มีการประกวดวงดนตรีสตริง ขึ้น ในงานวิถีชนเผ่าปาเกอญอ ซึ่งทาง อบต.แม่เหาะ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น โดยมีน้องๆเยาวชนในพื้นที่และต่างอำเภอส่งทีมวงดนตรีสติงเข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด 8 ทีม โดย นายวิชา ประเสริฐศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหาะ ได้เดินทางร่วมรับชมการแข่งขัน และ มอบรางวัลชนะเลิศให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสติรง ในงานวิถีชนเผ่าปาเกอญอ ในครั้งนี้

ผลการแข่งขันการประกวดวงดนตรีสตริง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วง Woody Indy โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์ พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วง Signature โรงเรียน อบจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง SWW แบน โรงเรียนสังวาลวิทยา พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท และ รางวัลรองชนะเลิษอันดับ 3 ได้แก่ วง สะมี๊ยอ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท ส่วน วงที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเงินสนับสนุนการแข่งขันวงละ 1,000 บาท

การจัดการแข่งขันวงดนตรีสตริง งานวิถีชนเผ่าปาเกอญอ เป็นการเปิดเวที เปิดประสบการณ์ เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้แสดงออกถึงทักษะทางดนตรี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อพัฒนาเส้นทางการดนตรีสู่ระดับสากลต่อไปในอนาคต

Cr. สุกัลยา บัวงาม