วันศุกร์, 9 ธันวาคม 2565

วัดศรีสุพรรณ เตรียมจัดงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ “19 ปี อุโบสถเงิน 522 ปี ศรีสุพรรณอาราม” อุโบสถเงินหนึ่งเดียวในประเทศไทย

Social Share

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่ ร่วมกับหน่วยงานองค์กรเครือข่าย จัดแถลงข่าวงานทำบุญ “19 ปี อุโบสถเงิน 522 ปี ศรีสุพรรณอาราม” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์ชุมชนเครื่องเงิน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพกษัตริย์ บรรพบุรุษ ญาติมิตร ผู้สร้างวัดศรีสุพรรณในอดีต โดยมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2565 พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และ นายธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ตัวแทนชุมชนวัดศรีสุพรรณ ร่วมแถลงข่าว บริเวณลานด้าหน้าอุโบสถเงิน วัดศรีสุพรรณ จ.เชียงใหม่

พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ เจ้าอาวาสวัดศรีสุพรรณ เปิดเผยว่า เนื่องด้วยในปี พ.ศ.2565 นี้ วัดศรีสุพรรณชุมชนหัตถกรรมเครื่องเงิน มีอายุครบ 522 ปี อีกทั้งการปฏิสังขรณ์อุโบสถหลังเดิมเป็นอุโบสถเงิน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 ถึงปัจจุบันมีอายุครบ 19 ปีแล้ว และด้วยเกิดเหตุการณ์การพังทลายของพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุพรรณอาราม เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 ที่ผ่านมานั้น ทางวัดศรีสุพรรณจึงได้ร่วมกับหน่วยงานองค์กรเครือข่าย จัดกิจกรรมงานทำบุญ “19 ปีอุโบสถเงิน 522 ปีศรีสุพรรณอาราม” ภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนอัตลักษณ์ชุมชนเครื่องเงิน เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่บูรพกษัตริย์ บรรพบุรุษ ญาติมิตร ผู้สร้างวัดศรีสุพรรณในอดีต ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 7 พฤศจิกายน 2565 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการสร้างบุญบารมีถวายเป็นราชพลีทักษิณาทาน แด่ผู้ร่วมสร้างวัดศรีสุพรรณในอดีตกว่า 500 ปี

โดยกิจกรรมภายในงานครั้งนี้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ประกอบ ดังนี้ ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 พิธีเปิดงาน และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีวัดศรีสุพรรณ ประจำปี 2565” เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับผู้สนับสนุนและอุทิศตนร่วมขับเคลื่อนในการพัฒนาวัดศรีสุพรรณ โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย กิจกรรมไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดศรีสุพรรณ กิจกรรมชม ชิม ช็อป สินค้าหัตถกรรมเครื่องเงิน และสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ นิทรรศการฉลอง “19 ปี อุโบสถเงิน 522 ปี วัดศรีสุพรรณอาราม” และ นิทรรศการแสดงผลงานช่างหัตถศิลป์ ณ หอศิลป์ล้านนา งานมงคลพิธีสืบชะตาต่ออายุตามจารีตล้านนา อายุวัฒนมงคล 5 รอบ 60 ปี พระครูพิทักษ์สุทธิคุณ พร้อมพิธีบวงสรวงเทพไท้เทวา เปิดบุญบารมี สมโภช 19 ปี อุโบสถเงิน 522 ปี ศรีสุพรรณอาราม โดย ท่านพราหมณ์กรณ์อักกพล วงศ์เสรีสุข และคณะ กิจกรรมทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 รับชม แสง สี เสียง สื่อสอนธรรมอุโบสถเงิน รวมถึงกิจกรรมแฟชั่นโชว์เครื่องแต่งกาย อัตลักษณ์ชุมชนเครื่องเงิน การประกวดและการแข่งขันอีกมากมาย

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึง จังหวัดเชียงใหม่ โดยความร่วมมือของวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมงคลบวงสรวงปฐมฤกษ์พระบรมธาตุเจดีย์ วาระที่ 1 ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เมืองเชียงใหม่ที่เพิ่งผ่านสถานการณ์น้ำท่วม และเหตุการณ์การพังทลายลงของพระบรมธาตุเจดีย์ฯ รวมไปถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตลอด 2 ปี ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยส่งเสริมกิจกรรมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้เคียงคู่กับเมืองเชียงใหม่และดำรงไว้คู่ผืนแผ่นดินไทยอย่างยั่งยืน

ในส่วนของความคืบหน้ากรณีพระบรมธาตุเจดีย์ศรีสุพรรณอาราม ทรุดตัวพังทลาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร ให้ข้อมูลว่า กรมศิลปากรกำลังศึกษาโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่ถูกค้นพบจากเจดีย์วัดศรีสุพรรณเชียงใหม่ ซึ่งขณะนี้ทีมวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ จากสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และทีมภัณฑารักษ์ จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินการจัดทำทะเบียน อนุรักษ์สภาพโบราณวัตถุ และทำการตรวจองค์ประกอบของธาตุภายในเนื้อโลหะ (XRF) ของโบราณวัตถุเพื่อจำแนกประเภท อายุสมัยของโบราณวัตถุ และกำหนดแนวทางอนุรักษ์ในเชิงลึก ซึ่งรายละเอียดอื่นๆ ทางกรมศิลปากรได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลเพื่อทำการส่งมอบให้กับทางวัดดูแลต่อไปในอนาคต

นายธีระพันธุ์ ลอไพบูลย์ ตัวแทนชุมชนวัดศรีสุพรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในกิจกรรมที่จัดขึ้นนี้ วัดศรีสุพรรณและองค์กรเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดทำหนังสือ พระบรมธาตุเจดีย์ 522 ปี ศรีสุพรรณอาราม 19 ปี อุโบสถเงิน เพื่อรวบรวมประวัติ และข้อมูลความสำคัญของพระบรมธาตุเจดีย์ ถือเป็นหนังสือที่ระลึกในวาระโอกาสสำคัญที่ทุกท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพจัดทำหนังสือดังกล่าวผ่านบัญชีวัดศรีสุพรรณ จึงขอเชิญชวนทุกท่านผู้มีจิตศรัทธามาร่วมงานบุญครั้งใหญ่ “19 ปี อุโบสถเงิน 522 ปี ศรีสุพรรณอาราม” และสามารถร่วมทำบุญทุกๆกิจกรรม ผ่านบัญชีวัดศรีสุพรรณ เลขบัญชี 020236140925 ธนาคารออมสิน สาขาถนนทิพย์เนตร หรือที่เจ้าหน้าที่วัดศรีสุพรรณ ได้ตลอดทุกวัน