“ต๋ามโคม” เป็นพุทธบูชางานออกหว่า วัดศรีบุญเรืองเนรมิตวัดจัดท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ชวนเข้าวัดงานบุญยิ่งใหญ่ชาวอำเภอแม่สะเรียง

Social Share

“ต๋ามโคม” เป็นพุทธบูชางานออกหว่า วัดศรีบุญเรืองเนรมิตวัดจัดท่องเที่ยวเชิงธรรมะ เชิญชวนพุทธศาสนิกชนเข้าวัดงานบุญยิ่งใหญ่ชาวอำเภอแม่สะเรียง

วันที่ 8 กันยายน 2565 พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เปิดเผยว่า ในห้วงเทศกาลงานประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษา ทางวัดศรีบุญเรือง เป็นอีกหนึ่งวัด ที่ได้จัดกิจกรรมภายในวัดเพื่อให้นักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนชาวอำเภอแม่สะเรียง และ อำเภอใกล้เคียงได้สัมผัสกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมมะ ความงดงามของประทีปโคมไฟสีสันทั่วทั้งลานวัด ได้สัมผัสความงดงามพร้อมทำบุญ โดยมีกิจกรรม ทำบุญถวายโคม แขวนโคม การปล่อยโคม การทำบุญถวายไฟฟ้า การบูชาประทีป สืบชะตาลอดซุ้มสืบชะตา พรหมน้ำมนต์ ผูกขอมือ ทำบุญสะเดาะเคราะห์ประจำราศรีเกิด เป็นพุทธบูชา ณ.บริเวณ หน้า พระอุโบสถ วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

โดยทางวัดศรีบุญเรื่องจะมีการประดับตกแต่งโคมไฟภายในวัดกว่า 2 พันดวง ทั้งนี้มีความเชื่อเกี่ยวกับการถวายโคม การแขวนโคมการจุดประทีป การบูชาไฟ ว่า จะช่วยนำทางสว่างแห่งชีวิตเพื่อให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง มีชีวิตที่ดีงามสดใส ดุจแสงสว่างจากโคม โดยทางวัดจะเปิดให้ประชาชนเข้าสัมผัสความงดงามของพระอุโบสถ ภายในมีภาพพุทธประวัติที่สวยงามตามแบบศิลปะพม่า ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหยกขาว เป็นพระพุทธรูปที่ทำจากหยกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยทางวัดจะเปิดให้ร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 ตุลาคม 2565 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป

ประเพณีออกหว่า เทศกาลออกพรรษาแม่สะเรียง ประจำปี 2565 มีกำหนดการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 9 -11 ตุลาคม 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของอำเภอแม่สะเรียง และส่งเสริมสนับสนุนมรดกทางวัฒนธรรมด้านประเพณีอันดีงามที่สืบทอดมาช้านาน จนเป็นเอกลักษณ์ของชาวอำเภอแม่สะเรียง และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสนับสนุนสินค้าอาหารการกินพื้นบ้าน สร้างงาน สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทุกด้านแก่ชาวอำเภอแม่สะเรียง