วันอาทิตย์, 20 กันยายน 2563

(คลิป) รมว.เกษตรและสหกรณ์ ติดตามภัยแล้งเชียงใหม่ พร้อมนำแท็บเล็ตโชว์สั่งเปิด-ปิด ประตูน้ำระยะไกล

01 ก.พ. 2020
1129

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้ง พร้อมช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนำแท็บเล็ตโชว์สั่งเปิด-ปิด ประตูน้ำระยะไกล

1 ก.พ. 63 : ที่ห้องประชุมประตูระบายน้ำท่าวังตาล ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

การประชุมในครั้งนี้เป็นการติดตามการดำเนินงานด้านสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งรัฐมนตรีและคณะทำงานได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ภัยแล้ง และการบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำปิงตอนบนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขปัญหา จากนั้นได้มอบนโยบายให้ข้าราชการทุกภาคส่วนดูแลพี่น้องประชาชน และเกษตรกรอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในช่วงฤดูแล้งให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชน อีกทั้งเพิ่มแหล่งเก็บกักน้ำในพื้นที่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มเติม เพื่อแก้ปัญหาระยะยาว

ภายหลังการประชุมเสร็จ ได้เดินทางไปยังบริเวณประตูระบายน้ำท่าวังตาล เพื่อพบปะและรับฟังปัญหาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำ หลังจากนั้น ได้ตรวจสภาพลำน้ำปิง และร่วมเปิดประตูระบายน้ำบานที่ 4 ผ่านแท็บเล็ต ด้วยระบบการสั่งการทางระยะไกลในครั้งนี้ด้วย