วันจันทร์, 17 มิถุนายน 2567

พ่อเมืองสามหมอก นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

Social Share

พ่อเมืองสามหมอก นำพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567

ช่วงเช้าวันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน พระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยกองมู นำพระสงฆ์และสามเณรออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย นายชูชีพ พงษ์ไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และหัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอนจำนวนมาก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2567 เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว ซึ่งปีนี้ วัดพระธาตุดอยกองมู ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567

วันวิสาขบูชา นั้นได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลกให้เป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าและจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดล้วนเกิดตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 หรือเดือนวิสาขะนี้ทั้งสิ้น ชาวพุทธจึงนับถือว่าวันเพ็ญเดือน 6 นี้ เป็นวันที่รวมวันคล้ายวันเกิดเหตุการณ์สำคัญ ๆ ของพระพุทธเจ้าไว้มากที่สุด และได้นิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่าง ๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะรำลึกถึงแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสืบมาจนปัจจุบัน

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชารำลึก ประจำปี 2567 ณ วัดพระธาตุดอยกองมู มีกิจกรรมทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรม บรรยายธรรม ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา และเวียนเทียน ทั้งนี้ ทางวัดพระธาตุดอยกองมู มีการจัดเลี้ยงอาหารมังสวิรัต โดยผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ( นอกจากมีจิตศรัทธาบริจาค ) และจะมีพิธีลาศีล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น.

สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธารับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารและน้ำปานะ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่วัดพระธาตุดอยกองมู โทร. 081-0264544

Cr. ฉลอง หมั่นสกุล

เรื่องมาใหม่