วันศุกร์, 30 ตุลาคม 2563

USANA ส่งมอบกำลังใจตรงถึงภาคเหนือให้กับคุณหมอและพยาบาล โรงพยาบาลสันกำแพง

USANA ส่งมอบกำลังใจตรงถึงภาคเหนือให้กับคุณหมอและพยาบาล โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นผลิตภัณฑ์เซลล์เซนเชียล และ โปรกลูคามูน

โดยมี คุณปรียานุช และคุณชาญชัย กีฬาแปง Ruby Director with Executive Gold , คุณพัตร์ชัย เรือนสิทธิ์ Gold Director เป็นตัวแทนนักธุรกิจยูซานา ส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาล

USANA ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้

#ยูซานาไทยร่วมใจสู้โควิด19
#USANAThailand #OneUsanaThailand