วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

รวมไทยสร้างชาติแม่ฮ่องสอน สรรหาส่งชื่อว่าที่ผู้สมัคร สส.แม่ฮ่องสอน

Social Share

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ที่สำนักงานตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการประชุมสมาชิกพรรคหารือรับฟังความเห็นเพื่อสรรหาผู้สมัครรับเลือก ส.ส. พรรครวมไทยสร้างชาติ จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสวาท กัณทา ตัวแทนพรรครวมไทยสร้างชาติประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลำดับที่ 1 เป็นประธานการประชุม ผลการประชุม สมาชิกพรรคเห็นชอบให้ส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แม่ฮ่องสอน แบบแบ่งเขต จำนวน 2 คน คือ

  1. นายจำลอง รุ่งเรือง เขตเลือกตั้งที่ 1
  2. นายเฉลิม ปิยะศิริวัฒน์ เขตเลือกตั้งที่ 2 และเห็นชอบผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ตามรายชื่อที่พรรคเสนอมา

จากนั้นที่ประชุมเห็นชอบ ให้ส่งรายงานให้คณะกรรมการสรรหาผู้สมัคร ส.ส. และคณะกรรมการบริหารของพรรครวมไทยสร้างชาติ รับทราบต่อไป