วันพุธ, 29 มิถุนายน 2565

สบอ.16 สาขาแม่สะเรียง ปลูกและบำรุงต้นไม้ ร่วมสร้างจิตสำนึกอนุกรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 ที่ลานเวที สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียว อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายพรเทพ เจริญสืบสกุล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เดินทางเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 โดยมี นายทรงรัฐ ผ่องพันธุ์ ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง นำ เจ้าหน้าที่ และ เครือข่ายภาคประชาชน รสทป.เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อสร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

 

 

ทั้งนี้ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532 ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ และเพื่อสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมราชวงศ์ ในด้านป่าไม้และสิ่งแวดล้อม ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิด เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นรวงผึ้ง ต้นมะไฟ และต้นหว้า จำนวน 100 ต้น และ บำรุงต้นไม้เดิม เป็นการปลูกจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และรู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาไว้ให้ลูกหลานต่อไป

 

rpt