วันเสาร์, 23 มกราคม 2564

ดอยอินทนนท์ สั่งปิดกิ่วแม่ปานชั่วคราว ป้องกันไวรัสโควิด ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. เป็นต้นไป

Spread the love

วันที่ 8 ม.ค. 64 นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่องปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Corona Virus Disease 2019)) (ฉบับที่ 6) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆ ตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติด่อระดับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตระยะไกลต้องใช้ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเล็งเห็นว่า การนำเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานในห้วงเวลานี้อาจนำโรคระบาดมาสู่ชุมชนได้ นั้น

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
(คลิป) เชียงใหม่ กองทัพภาคที่ 3 Kick off กิจกรรมราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ป้องกันไฟป่า 17 จังหวัดภาคเหนือ
เชียงใหม่ ปลดล็อคให้ร้านอาหารและเครื่องดื่มเปิดได้ไม่กำหนดเวลาขาย สั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั่งกินได้ไม่เกิน 4 ทุ่ม
กองทัพภาคที่ 3 เตรียมบูรณาการทุกภาคส่วนคลิกออฟ แก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ 21 ม.ค. นี้ ที่เชียงใหม่
มทร.ล้านนา จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 16 ปี และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ “ราชมงคลสรรเสริญ”
พ่อเมืองเชียงใหม่ลงพื้นที่ดอยเต่า จี้รวบรวมข้อมูลจัดการเชื้อเพลิงให้ทันก่อน 31 ม.ค. นี้ เพื่อแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน
เชียงใหม่ไฟเขียว กาดนัด/ถนนคนเดิน เปิดได้ตั้งแต่ 20 ม.ค. เป็นต้นไป