วันอาทิตย์, 11 เมษายน 2564

ดอยอินทนนท์ สั่งปิดกิ่วแม่ปานชั่วคราว ป้องกันไวรัสโควิด ตั้งแต่วันที่ 9 ม.ค. เป็นต้นไป

Spread the love

วันที่ 8 ม.ค. 64 นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เรื่องปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม 2563 เรื่อง มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Corona Virus Disease 2019)) (ฉบับที่ 6) แจ้งให้หน่วยงานในสังกัดบริหารจัดการสถานที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ และสถานบริการต่างๆ ตามมาตรการที่คณะกรรมการโรคติด่อระดับจังหวัดเชียงใหม่กำหนดอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับในปัจจุบันพบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และด้วยเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตระยะไกลต้องใช้ผู้นำเที่ยวท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการผู้นำเที่ยวท้องถิ่นเล็งเห็นว่า การนำเที่ยวเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปานในห้วงเวลานี้อาจนำโรคระบาดมาสู่ชุมชนได้ นั้น

อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ประกาศปิดเส้นทางศึกษาธรรมชาติกิ่วแม่ปาน ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

เรื่องมาใหม่
เรื่องที่เกี่ยวข้อง
กองพลทหาราบที่ 7 เร่งสนับสนุนเตียงรักษาผู้ติดโควิด เชียงใหม่พุ่ง 381 คนแล้ว ตั้งเป้าเตรียมเตียงเพิ่มถึง 1,000 เตียง
(คลิป) สมศักดิ์ เร่งแก้ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ วางเป้ายึดทรัพย์ 6 พันล้านตัดตอนเครือข่ายยาทั่วประเทศ
มาเชียงใหม่ ต้องกักตัวหรือไม่ ตาม (ศ.ข.ฉ.ก) 32/2564 ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(คลิป) เชียงใหม่ เปิดโรงพยาบาลสนามรับผู้ป่วยติดโควิด-19 แล้ว 280 เตียง หลังจากมียอดผู้ป่วยพุ่ง 47 รายใน 4 วัน
(คลิป) ติดโควิด-19 เชียงใหม่ พุ่งพรวดเพิ่ม 36 ราย รวมแล้ว 47 ราย เอี่ยว 7 แหล่งสถานบันเทิงดัง มีแนวโน้มป่วยเพิ่ม
ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ในภาค 5 หวาดผวา ลูกน้อง 4 คน ติดโควิดจากไปชมคอนเสิร์ตศิลปินดัง ต้องกักตัวหลายนาย