วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

เชียงใหม่ คุมเข้มรถสาธารณะและขนส่งสินค้า เข้า-ออก เชียงใหม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุก 7 วัน

Spread the love

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกประกาศฉบับที่ 11 เรื่องการกำหนดวิธีการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในกลุ่มพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า เนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อในกลุ่มดังกล่าว โดยกำหนดให้พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ/ขนส่งสินค้า ผู้ขับรถส่งสินค้าทางการเกษตรและผู้ขับรถขนส่งสินค้าประเภทอาหารทะเลหรือผลไม้ ที่มีการเดินทางเข้า-ออกจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทุก 7 วัน ที่โรงพยาบาลของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน จุดตรวจเฉพาะกิจของกระทรวงสาธารณสุข หรือศูนย์วัณโรคเขต 10 เชียงใหม่ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และขอให้กลุ่มดังกล่าว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และแสดงผลการตรวจต่อเจ้าหน้าที่ ณ ด่านตรวจหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าตรวจสอบในที่ทำงาน หรือสำนักงาน

สราวุธ แสนวิชา ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่