วันอาทิตย์, 20 มิถุนายน 2564

แม่ฮ่องสอน สั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังโควิด19 พบผู้ติดเชื้อ 5 ราย เตรียมแผนเปิดเรียน 1 มิ.ย. 64 นี้

Spread the love

แม่ฮ่องสอน สั่งเพิ่มมาตรการเฝ้าระวัง หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 5 ราย ในช่วงสองวันที่ผ่านมา พร้อมเตรียมแผนเปิดภาคเรียนใน 1 มิ.ย. นี้ ระดมทุกภาคส่วนร่วมกันฉีดวัดซีนต้านโควิด 19

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะปรานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่16/2564 โดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบติดเชื้อในการระบาดโรคใหม่เดือนเมษายน โดยวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2564 พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพิ่มจำนวน 5 ราย เป็นผู้ป่วยในอำเภอขุนยวม ทั้ง 5 ราย ที่รับเชื้อมาจากกรุงเทพ โดยสำนักงานสาธารณสุข จะได้จัดเจ้าหน้าที่ออกไปทำการตรวจหาเชื้อให้กับประชาชนในอำเภอขุนยวม ต่อไป เพื่อสร้างความมั่นใจกับประชาชน ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ป่วยสะสมรวม 45 ราย หายแล้ว 40 ราย ซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพบผู้ติดเชื้อในการระบาดระลอกใหม่นี้ พบว่ากระจายใน 6 อำเภอ ยกเว้นอำเภอแม่ลาน้อยที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อของโรคโควิด 19

สำหรับการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนใน 1 มิ.ย. นี้ โดยมีแผนการปฏิบัติเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียน และการจัดแผนการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่ระบาดของ COVID-19 อาทิ การเรียนผ่านระบบออนไลน์ การเรียนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ และการจัดใบงานหรือแบบฝึกหัด โดยให้ปรับรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละสถานศึกษาและนักเรียน รวมทั้งให้สถาบันการศึกษาได้จัดทำแผนควบคุม และแผนเผชิญเหตุ

อย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการจังหวัดแม่อ่องสอน เตรียมที่จะสำรวจกลุ่มบุคลากร ข้าราชการที่เกี่ยวข้องในการฉีดวัดซีนป้องกันโควิด 19 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้จองฉีดวัดซีนแล้วกว่า 25000 คน ซึ่งจะได้มีการทยอยฉีดต่อไปรวมทั้งจะมีมาตรการเชิงรุกในการตรวจหาเชื้อตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆรวมทั้ง บรรดาผู้ต้องขัง พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ ครู รวมทั้งยังจะเตรียมขอวัดซีน สำหรับกลุ่มเป้าหมายประชากรแฝงในจังหวัดแม่อ่องสอน อีก 40,000 คนด้วย