วันอาทิตย์, 17 ตุลาคม 2564

(คลิป) เชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4 คน จากสถานบันเทิงชื่อดังในเชียงใหม่ พร้อมออกประกาศฉบับที่ 5 และ 6 สั่งปิดสถานบันเทิง 14 วัน

Spread the love

เชียงใหม่ พบติดเชื้อโควิดเพิ่ม 4 คน จากสถานบันเทิงชื่อดังในเชียงใหม่ พร้อมออกประกาศฉบับที่ 5 และ 6 สั่งปิดสถานบริการคล้ายสถานบันเทิง 14 วัน งดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชกมวย แข่งม้า

วันที่ 7 ธ.ค. 64 ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจจังหวัดเชียงใหม่ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ครั้งที่ 6/2564 และสถานการณ์การโรคโควิด-19 ของจังหวัดเชียงใหม่

นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า วันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มีมติเพิ่มความเข้มในการควบคุม ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเห็นชอบให้ออกคำสั่งคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จำนวน 5 ฉบับ และประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ อีก 1 ฉบับ โดยในคำสั่งฉบับที่ 4/2564 มีสาระสำคัญว่า ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้า – ออก พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. 64 เป็นต้นไป คำสั่งฉบับที่ 5/2564 เป็นเรื่องการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมไม่เกิน 50 คน ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด หากมีตั้งแต่ 50-200 คน ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ และห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 200 คน เว้นแต่เป็นดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐ

“สำหรับคำสั่งที่ 5/2564 ให้งดการออกใบอนุญาตการจัดให้มีการเล่นการพนัน ชกมวย แข่งม้า พร้อมกันนี้ ให้ปิดสนามมวย สถานที่ฝึกซ้อมมวย สนามแสดงศิลปะมวยไทย เว้นแต่สนามที่ตั้งอยู่ในสถานศึกษาและเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนการสอน ทั้งนี้ ปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรฐานป้องกันโรคฯ กำหนดอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ยังห้ามขายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ณ สถานที่ซึ่งมุ่งเน้นการ อาทิ ร้านเหล้าตอง ส่วนคำสั่งฉบับที่ 7/2564 มีสาระสำคัญว่า ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ให้นั่งรับประทานได้ตั้งแต่เวลา 05.00 น. ถึงเวลา 23.00 น. หลังเวลา 23.00 น. จำหน่ายได้แต่ต้องนำกลับไป และห้ามจัดให้มีการแสดงดนตรีหรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง การเต้น ยินยอมให้มีการเต้นอีกด้วย” รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

นายวีระพันธ์ฯ กล่าวต่อว่า สำหรับคำสั่งที่ 8/2564 เป็นการออกมาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มเติมจากฉบับที่ 1/2564 โดยมีสาระสำคัญว่า ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง และสมุทรสาคร และผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด จะต้องแสดงตนว่าเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว พร้อมแสดงเอกสารรับรองความจำเป็น การปฏิบัติหน้าที่ การติดต่อราชการ สำหรับการเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งต้องติดตั้งและใช้ แอปพลิเคชั่น “หมอชนะ” และต้องปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1/2564 อย่างเคร่งครัด

“ส่วนประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ออกมาในการประชุมวันนี้ เป็นเรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความตลาดสด ศูนย์แสดงสินค้า ห้างสรรพสินค้า คอมมูมิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซุปเปอร์มาร์เก็ต สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ร้านขายยา คลินิกหรือสถานพยาบาลเอกชน การอบตัว อบสมุนไพร การอบไอน้ำ หรือการนวดบริเวณใบหน้า ให้มีการยกระดับตามมาตรการในการควบคุม ป้องกันโรคที่ ศบค. กำหนด อย่างเคร่งครัด” รอง ผวจ.เชียงใหม่ กล่าว

ด้าน ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยความคืบหน้า ผลการติดตามผู้สัมผัส ได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึง 3 มกราคม 2564 จำนวน 419 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกลุ่มอื่น ๆ 179 ราย รวม 598 ราย พบผู้ติดเชื้อสะสมในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 8 ราย และในวันนี้ (7 ม.ค. 64) ได้มีการตรวจกลุ่มเสี่ยงเพิ่มเติม โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางไปในร้านวอร์มอัพคาเฟ่ จำนวน 283 ราย รอผล

โดยผู้ติดเชื้อที่พบเพิ่มเติมในวันนี้จำนวน 4 ราย ได้แก่
ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 54 ของจังหวัดเชียงใหม่ พบเป็น ชายไทยอายุ 23 ปี อาชีพรับราชการ ภูมิลำเนา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไม่มีอาการ
ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 55 ของจังหวัดเชียงใหม่ ชายไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัท ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ไม่มีอาการ
ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 56 ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 28 ปี อาชีพพนักงานบริษัทในกทม. เดินทางกลับมาบ้าน อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ วันที่ 6 ม.ค. เริ่มมีอาการ ไอเล็กน้อย คัดจมูก
ผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 57 ของจังหวัดเชียงใหม่ หญิงไทย อายุ 22 ปี ภูมิลำเนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 ม.ค. เริ่มมีอาการ ไอ อ่อนเพลีย

ผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย มีประวัติเดินทางไปในร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ในคืนวันที่ 31 ธ.ค. 63 จะพบว่าผู้ติดเชื้อทุกรายมีการเชื่อมโยงกับผู้ป่วยรายก่อนหน้านี้ ซึ่งจะพบว่าการระบาดเกิดขึ้น ในสถานบันเทิง ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีมาตรการให้ปิดสถานบริการ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกันสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ ประชาชนที่ได้เดินทางไปยังร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ระหว่างวันที่ 31 ธ.ค. 63 – 3 ม.ค. 64 ซึ่งถือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ยังไม่ได้รับการตรวจนอกเหนือจากกลุ่ม 702 คนที่ได้รับการตรวจไปแล้ว สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ ณ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน ที่หน้าร้านวอร์มอัพคาเฟ่ ในวันพรุ่งนี้ (8 ม.ค. 64) ช่วงเวลา 10.00-12.00 น. โดยผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงจะต้องกักกันตนเอง แสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ารับการตรวจ และให้ประวัติที่เป็นจริง เพื่อมิให้มีการระบาดเพิ่มเติมไปยังสถานที่อื่นๆ

สำหรับผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ ตามไทม์ไลน์ของผู้ป่วย ซึ่งยังไม่พบว่ามีการแพร่ระบาดของเชื้อในสถานที่เหล่านั้น ขอให้ท่านสังเกตอาการผิดปกติ หากท่านมีอาการผิดปกติ ขอให้ท่านพบแพทย์ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมทั้งแจ้งประวัติเสี่ยงเพื่อเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง
คลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่พบผู้ติดเชื้อพุ่งสูงถึง 172 ราย และมีคลัสเตอร์ย่อยที่เชื่องโยงกับตลาดเมืองใหม่แล้ว 10 คลัสเตอร์
(มีคลิป) พ่อค้าแม่ค้าในตลาดวโรรส เชียงใหม่ แตกตื่น งูเหลือมยักษ์เลื้อยพันสายไฟฟ้าแรงสูงกลางตลาด
กองกำลังผาเมืองยึดฝิ่นดิบพื้นที่แม่อาย ได้ 64 กก. เตรียมขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้อง
แรงงานเก็บลำไยต้องขึ้นทะเบียนให้เสร็จภายใน 1 ส.ค. 64 ต้องตรวจหาเชื้อโควิดทุกคน
มทร.ล้านนา ส่งเสริม “ห้อม” ชนเผ่าลาหู่ซี อำเภอพร้าว สู่อาชีพที่ยั่งยืน
เชียงดาว ระดมกวาดล้างอาชญากรรม บ่อนพนัน และยาเสพติดในพื้นที่