วันพฤหัสบดี, 1 ตุลาคม 2563

คุ้มเสือ เป็นแรงใจให้หน่วยดับไฟป่า และชาวเชียงใหม่ ต่อสู้หมอกควันและผ่าวิกฤตโควิด-19

10 เมษายน 2563 : คุณกชกร ไชยบุตร ผู้บริหาร Tiger Kingdom พร้อมทั้งพนักงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำข้าวห่อหมูทอดทั้งหมด 400 ห่อ เพื่อนำไปแจกให้กับหน่วยอาสาดับไฟป่า และไปแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วไปที่ประสบปัญหา Covid 19 ทั้งนี้ผู้บริหารและพนักงานยังตระหนักถึงความ สดใหม่ และความสะอาด มีการใส่ถุงมือ ปิดหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างในการบรรจุห่อ ข้าวห่อที่ได้นำไปมอบให้กับ หมูบ้านม้งดอยปุย โดยมี นายเมธาพันธ์ เฟื่องฟูกิจการ ผู้ใหญ่บ้านดอยปุย เป็นผู้รับมอบข้าวห่อหมูทอด 150 ห่อ น้ำดื่ม 100 แพ็ค เสื้อสำหรับแจกอาสาดับไฟป่าจำนวนทั้งหมด 50 ตัว ผ้ากันความร้อนและสามารถปิดจมูกได้ทั้งหมด 150 ผืน

นอกจากนี้ก็ได้มอบให้กับ ศูนย์รับบริจาคกลุ่มสายใต้ออกรถ โดยมี คุณนุช เจ้าของร้านข้าวแกง เว-ฬา เป็นผู้รับมอบ ข้าวห่อหมูทอดจำนวน 100 ห่อและน้ำดื่มจำนวน 50 แพ็ค และจุดสุดท้ายได้นำไปแจกจ่ายให้กับชาวเชียงใหม่ที่ประสบปัญหา Covid 19 จำนวน 150 ห่อ ณ บริเวณ คูเมือง โดยมีพี่น้องชาวเชียงใหม่ ให้ความสนใจ เข้ามารับข้าวห่อเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ ทางผู้บริหาร Tiger Kingdom มีความยินดีและพร้อมที่จะมีส่วนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยชาวเชียงใหม่ เพื่อให้ทุกคนมีกำลังใจ มีแรงใจที่ฝ่าฟันวิฤตไฟป่า หมอกควัน และฝ่าวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่แพร่ระบาดนี้ไปด้วยกัน