วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

ประกาศเจ้าหน้าที่ธนาคารธนชาต หางดง ติดโควิด 1 ราย จึงปิดสาขาแห่งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

30 มี.ค. 63 : จากเว็บไซต์ของธนาคารธนชาต และ เฟสบุ๊คของธนาคาร ได้ออกมาประกาศเรื่องพนักงานได้รับการยืนยันตรวจพบเชื้อ COVID-19 โดยมีข้อความระบุว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัส COVID-19 ธนาคารขอเรียนแจ้งว่า มีพนักงานธนชาต สาขา หางดง 1 ราย ได้รับการยืนยันผลตรวจจากโรงพยาบาล เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ว่าติดเชื้อโรค COVID-19

ธนาคารมิได้นิ่งนอนใจได้มีการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ธนาคารได้ให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของทั้งลูกค้า พนักงาน และผู้มาติดต่อเป็นอย่างสูงและได้เร่งปฎิบัติตามมาตรการและการดำเนินการเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่กระจายของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด โดยธนาคารได้มีการสอบประวัติพนักงานรายดังกล่าวและบุคคลใกล้ชิด เพื่อดำเนินการดังนี้

รวบรวมรายชื่อลูกค้าทุกรายที่ได้รับการบริการโดยตรงจากพนักงานดังกล่าว ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เพื่อติดต่อแจ้งข่าวให้ลูกค้าไปตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาล พร้อมแยกตัวเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน (Self-Quarantine) โดยทางธนาคารได้มีการติดต่อลูกค้ากลุ่มดังกล่าวแล้ว

แยกพนักงานกลุ่มที่เกี่ยวข้องออกเป็น 3 กลุ่ม เพื่อดำเนินการดังนี้
พนักงานที่ได้รับการยืนยันติดโรค COVID-19 ได้เข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
กลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพนักงานที่ติดเชื้อ (Close Contact) ธนาคารได้ส่งตรวจหาเชื้อ และให้กลุ่มดังกล่าวหยุดงานเพื่อแยกตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน (Self-Quarantine)

กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มเติม ได้แก่พนักงานกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและสังเกตุอาการตนเอง เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับพนักงานกลุ่มเสี่ยงในข้อ 2. โดยให้หยุดงานเพื่อแยกตัวเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน (Self-Quarantine) และดำเนินการปิดสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยทันที พร้อมได้จัดให้มีการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค (Big Cleaning) เป็นกรณีพิเศษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารจะมีการประเมินสถานการณ์ เพื่อเปิดให้บริการของสาขาอีกครั้ง โดยสาขาที่เปิดให้บริการจะเป็นสาขาที่ผ่านการทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ว และธนาคารจะจัดสรรพนักงานจากสาขาอื่นที่ไม่ได้รับความเสี่ยงจากเหตุการณ์นี้มาปฎิบัติงานเป็นการชั่วคราว

ธนาคารขอยืนยันว่า ได้ดำเนินมาตรการในด้านสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดทั้งในส่วนของสำนักงานและสาขา เพื่อเป็นไปตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดตามที่กรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขแนะนำไว้ ขอให้ลูกค้ามีความมั่นใจในมาตรการของธนาคารและใช้บริการในทุกช่องทางของทั้งทีเอ็มบีและธนชาตได้ตามปกติ

  • ลูกค้าสามารถติดตามข้อมูลสาขาที่ ปิด ให้บริการได้ที่ Thanachart Bank Facebook หรือ thanachartbank.co.th
  • เพื่อความสะดวกและลดความเสี่ยงจากโรค COVID-19 ธนาคารแนะนำท่านทำธุรกรรมผ่านช่องทาง ATM, T-Connect, ธนชาต iNet และ Call Center โทร. 1770 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

#TMB #Thanachartbank #MakeREALChange