วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศ

Social Share

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมแรงร่วมใจ ปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศ พร้อมมอบโลห์รางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่น

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่บ้านป่าแป๋ ต.ป่าแป๋ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของสังคมและชุมชน : การปลูกข้าวเฮงาะเลอทิญอินทรีย์ ตามรอยธนาคารข้าวแห่งแรกของประเทศ โดยมี นายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง นายคีตวุฒิ นับแสง สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางครสวรรค์ โภคา ผู้อำนวยการกองประสานงานโครงการพระราชดำริ นางครสวรรค์ โภคา และนายวรากร เลิศปรีชา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 อำเภอแม่สะเรียง พร้อมบุคคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายทวีวัฒน์ วิสิฏสิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ ผู้นำท้องถิ่น และ สมาชิกสหกรณ์เกษตรกรในชุมชน ประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

พร้อมกันนี้ นายปรีชา พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้ มอบโล่รางวัลแก่สหกรณ์และบุคคลดีเด่นในพื้นที่โครงการหลวง ประจำปี พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย รางวัลสหกรณ์ในพื้นที่โครงการหลวงดีเด่น จำนวน 2 รางวัล ได้แก่สหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด และสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด รางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น จำนวน 4 รางวัล ได้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงแม่สะเรียง จำกัด 1 รางวัล สมาชิกสหกรณ์การเกษตรโครงการหลวงบ้านอมพาย จำกัด 1 รางวัล และสหกรณ์พัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงสบเมย จำกัด 2 รางวัล

ในส่วนภาคบ่าย ได้มีการปลูกข้าวอินทรีย์แบบเกษตรอินทรีย์ บริเวณแปลงเกษตรอินทรีย์ของสมาชิกสหกรณ์ และกิจกรรมอาสาพัฒนาพื้นที่ชุมชนบ้านป่าแป๋ สำหรับข้าวเฮงาะเลอทิญเป็นพันธุ์ข้าวเจ้า ที่รวม 7 สายพันธุ์ ของชนเผ่าลั้วะ หรือ ละว้า ซึ่งคำว่า “เฮงาะ” ในภาษาละว้าหมายถึงข้าว มีลักษณะเมล็ดสั้นและใหญ่ ข้าวนิ่ม หุงขึ้นหม้อ มีสารแกมมาออไรซานอลต้านอนุมูลอิสระ อุดมไปด้วยแคลเซียม ธาตุเหล็ก และธาตุสังกะสี