(คลิป) รมว.ทส. สั่งให้นำโครงการหลวงมาเป็นภารกิจหลัก ตรวจสอบม่อนแจ่มและรื้อในส่วนที่ผิดแบบถอนรากถอนโคน

รมว.ทส. สั่งให้ทุกหน่วย นำโครงการหลวงมาเป็นภารกิจหลัก ส่วนม่อนแจ่มให้เร่งตรวจสอบและรื้อแบบถอนรากถอนโคนในส่วนที่ผิด รวมถึงหลายโครงการที่นำพื้นที่โครงการหลวงไปใช้ในทางที่ผิดต้องเร่งดำเนินการให้หมด

5 มี.ค. 63 : นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมมอบนโยบายที่สำคัญด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พร้อมด้วย นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ อธิบดีกรมป่าไม้ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโรงพยาบาลลานนาได้ร่วมกับโรงพยาบาลรามคำแหง โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม ได้มอบเงินจำนวน 600,000 บาท เพื่อสนับสนุนกองทุนผู้พิทัก์ป่า ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารสำนักงานสวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภายหลังจากการประชุมและรับฟังคำชี้แจงจากหน่วยงานต่างๆ กว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กล่าวในที่ประชุมว่า คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงจากเมื่อก่อนกับสมัยนี้อาจจะไม่เหมือนกัน สมัยก่อนคำว่า พอเพียง อาจจะมีเพียงแค่เครื่องอุปโภค บริโภค มีที่ให้ทำกิน แต่ปัจจุบันคำว่าพอ แปลว่าต้องมีไอโฟน มีทีวี มีเคเบิลทีวี มีรถ พี่น้องประชาชน พี่น้องเกษตรกรก็มีความคิดที่เปลี่ยนไป เช่นที่ ม่อนแจ่ม ซึ่งเริ่มแรกพ่อหลวงมีความคิดที่จะทำการเกษตร เมื่อก่อนทำการเกษตร 90 เปอร์เซ็นต์ ที่อยู่อาศัย 10 เปอร์เซ็นต์ ต่อมามีเพื่อนบ้านมาอยู่ด้วย ก็ทำเป็นโฮมสเตย์ ลดที่ทำการเกษตรลงเหลือ 80 เปอร์เซ็นต์ ทำโฮมสเตย์ 20 เปอร์เซ็นต์ พออยู่ไปนานขึ้น ก็เห็นว่าโฮมสเตย์รายได้ดี ก็ลดการเกษตรลงเหลือ 50 เปอร์เซ็นต์ พอเทคโนโลยีเข้ามาพื้นที่การเกษตรก็ลดลง เพราะเห็นเขารายได้ดี มีแอร์ ทำเป็นรีสอร์ท ก็ทำบ้าง ตอนนี้เหลือพื้นที่การเกษตร 10 เปอร์เซ็นต์ ทำรีสอร์ท 90 เปอร์เซ็นต์ แล้วการเกษตรที่มีอยู่ก็ไม่ได้ปลูกพืชผักอื่น แต่นำมาปลูกสตรอว์เบอรี่ พอเวลาเปลี่ยนไป พื้นที่เปลี่ยนไป

ดังนั้น หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต้องเข้าไปสร้างความเข้าใจกับชาวบ้านว่า ท่านอยู่พื้นที่นี้แต่แรกด้วยวัตถุประสงค์อะไร ในหลวง ร.9 มีดำริโครงการหลวงขึ้นมาเพื่ออะไร วัตถุประสงค์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พี่น้องได้ทำการเกษตร อนุรักษ์ธรรมชาติ ไม่ใช่ให้ไถป่าเป็นแปลงทำโฮมสเตย์ ทำรีสอร์ท เหมือนกับสภาพที่เห็นอยู่ ในวันนี้ต้องให้อธิบดีทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าไปดำเนินการปรับพื้นที่โครงการหลวงให้กลับมาเป็นเจตนารมณ์ดั้งเดิม วันนี้กระทรวงทรัพยฯ จะยึดถือเอาโครงการหลวง หรือโครงการในพระราชดำริฯ มาเป็นภาระกิจหลักของกระทรวงฯ ไม่ว่าจะเป็นการตั้งงบประมาณ การทำงาน เพราะทุกโครงการเป็นโครงการที่ทำเพื่อแผ่นดินไทย ทำให้กับพสกนิกรของพระองค์ท่าน ถือเป็นบุญของคนไทยทั้งประเทศ