วันศุกร์, 19 เมษายน 2567

กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม MoU กับมูลนิธิขาเทียมฯ เชื่อมโยงข้อมูลผู้พิการและให้การช่วยเหลือทุกเชื้อชาติ ศาสนา

Social Share

กระทรวงสาธารณสุข ลงนาม MoU กับมูลนิธิขาเทียมฯ เชื่อมโยงข้อมูลผู้พิการและให้การช่วยเหลือทุกเชื้อชาติ ศาสนา

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานในการลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือระหว่าง นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในนามปลัดกระทรวง และ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ โดยมี คุณเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิฯ ลงนามพยานฝ่ายมูลนิธิฯ นายแพทย์เชิดชัย ตันติสิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข ลงนามพยานฝ่ายกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย คุณปัทมา เพชรเรียง , คุณวิชิต ชินวงศ์วรกุล กรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารมูลนิธิฯ และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บันทึกความเข้าใจนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและมูลนิธิขาเทียมฯ ในด้านการให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดทุกเชื้อชาติและศาสนา เพื่อให้คนพิการสามารถช่วยเหลือตนเองในการเคลื่อนไหวใช้ชีวิตประจำวันได้โดยไม่เป็นภาระของผู้อื่น และเลี้ยงชีพได้ดังคนปกติ โดยทั้งสองหน่วยงานจะร่วมมือกันขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เกิดสัมฤทธิ์ผลในด้าน

  1. กำหนดทิศทางในการให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาด
  2. เชื่อมโยงข้อมูลคนพิการขาขาดและข้อมูลการให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการในประเทศ
  3. สนับสนุนงานวิชาการ บริการวิชาการและวิจัยด้านขาเทียมและกายอุปกรณ์
  4. ผลิตบุคลากรช่างเทคนิคกายอุปกรณ์และช่างเครื่องช่วยคนพิการเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานอื่น
  5. ส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากรด้านกายอุปกรณ์ที่ปฏิบัติงานในโรงงานขาเทียมพระราชทานที่ตั้งอยู่ในโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขต่อไป