วันพฤหัสบดี, 18 กรกฎาคม 2567

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเดินแบบ “เปิดเมิงไต 150 ปี ยลวิถี เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” ฉลองครบรอบ 150 ปี

Social Share

“ผ้าไทยใส่ให้สนุก” จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดเดินแบบ “เปิดเมิงไต 150 ปี ยลวิถี เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” ฉลองครบรอบ 150 ปี

วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ที่ ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดกิจกรรมการเดินแบบ เปิดเมิงไต 150 ปี ยลวิถี เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” โดยมี นางจิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาด และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ นายแบบและนางแบบกิตติมศักดิ์ ร่วมกิจกรรมเดินแบบ รวมทั้งสิ้น 150 ท่าน เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอน ครบ 150 ปี พร้อมทั้งการขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” และเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้จัดกิจกรรมเดินแบบ “เปิดเมิงไต 150 ปี ยลวิถี เสน่ห์ผ้า เสน่ห์แม่ฮ่องสอน” มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสการตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนครบรอบ 150 ปี ในปี พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งการขับเคลื่อนส่งเสริมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” การใช้และการสวมใส่ผ้าพื้นเมือง ผ้าชาติพันธุ์ร่วมสมัย และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย พร้อมทั้งการท่องเที่ยวของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการดำเนินกิจกรรมโครงการอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้รับความร่วมมือจากเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน และกลุ่มองค์กรต่างๆ

Cr. สุกัลยา บัวงาม

เรื่องมาใหม่