วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ร่วมมือ CSE ลดฝุ่น PM 2.5 ประกาศจุดยืนเดินหน้า “โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา”

Spread the love

บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด หรือ CSE รับมอบเงิน จาก สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วย มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด และ บริษัท เชียงใหม่ทูลส์ จำกัด ร่วมสนับสนุน “โครงการหมู่บ้านปลอดการเผา” บนแนวคิดพื้นฐาน การให้รางวัลกับคนที่ทำดี (Reward based) เป็นโครงการแบบบูรณาการเพื่อลดปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่

ล่าสุด นายพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ นายกสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ และคณะกรรมการสมาคม พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ เจริญสุข ประธาน บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด และ มูลนิธิเชียงใหม่สามัคคีการกุศล ได้ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการ ร่วมกับคณะกรรมการ CSE พร้อมทั้งมอบเงินสนับสนุนโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา เพื่อส่งเสริมชุมชนต้นแบบปลอดการเผาอย่างเป็นทางการ โดยมี นายชัดชาญ เอกชัยพัฒนกุล และ นายองอาจ กิตติคุณชัย กรรมการบริษัท เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่

 

ความท้าทายวิกฤตฝุ่นควันในเชียงใหม่ ต้องอาศัยพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาร่วมกันจากทุกฝ่าย CSE เชื่อมั่นว่าการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านและชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน โดยให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตนเอง จะเป็นกลไกสำคัญในการป้องกันปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืนต่อไป

สามารถติดตามประกาศผลรางวัลได้ ทาง https://hazefreereward.com/