วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

ปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทย จัดยิ่งใหญ่ “วันช้างไทย” เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างและการท่องเที่ยว

Social Share

13 มีนาคม 2562 : นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันช้างไทย ครั้งที่ 20 ที่ปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณฐิติรัตน์ กัลมาพิจิตร พร้อมด้วยตัวแทนปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทย รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้การต้อนรับและเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ภายในกิจกรรม ตั้งแต่ช่วงเช้าทางสมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ ได้นำคณะนักเรียนในโครงการ “มัคคุเทศก์เติมความฝันปันความรักให้น้อง ครั้งที่ 19” เดินทางมาชมการแสดงช้างโชว์และร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับพี่ๆ สมาคมมัคคุเทศก์เชียงใหม่ จากนั้นก็มีกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ “ช้างเลี้ยง อดีต ปัจจุบัน อนาคต” พร้อมมอบเงินสนับสนุน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุน มูลนิธิเพื่อนสล่าล้านนา

สำหรับในช่วงบ่ายก่อนพิธีเปิด ได้มีการแสดง วิถีชนเผ่า จากหมู่บ้านโต้งหลวง และการแสดง “ฟ้อนเล็บล้านนา” จากนั้น นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาถึงแม่สาช้างเนอสเซอรี่ ปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทย และทำพิธีเปิดกิจกรรม และรับชมการแสดง “ตีกลองสะบัดชัย”, นำช้าง 70 เชือกมาแปรขบวนเป็นรูปธงชาติ และชมช้างกินสะโตกอาหารที่มีการนำผลไม้ที่ช้างชื่นชอบ มาจัดเป็นสะโตกขนาดใหญ่

นอกจากนี้ยังมีพิธีฮ้องขวัญช้าง โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานผูกงาช้างเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะเดินชมช้างวาดรูปพิเศษ ชมหอประวัติอาณาจักรช้างไทย และเดินชมกิจกรรมของกลุ่มชาวบ้านที่นำมาจัดแสดงภายในงาน

สำหรับวันช้างไทย ที่มีการจัดขึ้น เนื่องจาก “ช้างไทย” เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาช้านาน เคยประดับบนธงชาติไทยในอดีต และในปัจจุบันประชากรช้างในประเทศไทยได้ลดจำนวนลงมาก หากไม่มีการอนุรักษ์และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของประชาชนให้ระลึกถึงความสำคัญของช้างไทยแล้ว “ช้างไทยอาจสูยพันธุ์ไปในที่สุด” จากการล่าเพื่อเอางา ดังนั้น ในปี พ.ศ.2506 คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการกำหนดต้นไม้ประจำชาติและสัตว์ประจำชาติของกรมป่าไม้ ภายใต้การมอบหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในขณะนั้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดเอา “ช้างเผือก” เป็นสัตว์ประจำชาติไทย

ต่อมาในปี พ.ศ.2541 มูลนิธิช้างแห่งประเทศไทย ได้มีดำริจัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น โดยเลือกเอาวันที่มีมติของกรมป่าไม้ ให้ “ช้างเผือก” เป็นสัตว์ประจำชาติไทย (13 มีนาคม 2506) แล้วนำเสนอรัฐบาลในขณะนั้นให้จัดตั้งวัน “ช้างไทย” ขึ้น ต่อมาในวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2541 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็น “วันช้างไทย” และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2541

บริษท ปางช้างแม่สา จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 43 ปี ระหว่าง 43 ปีที่ผ่านมา ได้มีการพัฒนาองค์กรมาโดยสม่ำเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้มีการวิเคราะห์องค์กรและวางแผนพัฒนาปางช้างในอนาคต โดยมีการสรุปว่า ปางช้างแม่สา จะมีการใช้ชื่อในการประชาสัมพันธ์องค์กร ว่า “ปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทย” หรือ MSEC & Thai Elephant Kingdom

นอกจากนี้ ปางช้างแม่สา อาณาจักรช้างไทย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของช้างมาโดยตลอด จึงได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันช้างไทย” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ช้างไทย ทำให้ช้างไทยเป็นที่รู้จักแพร่หลายและอยู่ในความทรงจำของประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศมากขึ้น เพื่อจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการอนุรักษ์ช้างไทยที่ยั่งยืน

เรื่องมาใหม่