วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

ทหารพราน 36 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่บุตรหลานกำลังพล ผ่านกีฬาฟุตบอล

Social Share

ทหารพราน 36 เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แก่บุตรหลานกำลังพล ผ่านกีฬาฟุตบอล

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 ใช้เวลาช่วงเย็นจัดกิจกรรม ฝึกอบรมทักษะกีฬาฟุตบอล ให้กับบุตรหลาน ของกำลังพล เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬาฟุตบอล ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง อีกทั้งยังได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกัน และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 18 คนเราใช้กีฬาฟุตบอลเป็นสื่อกลาง เพื่อให้เด็กๆ รักที่จะออกกำลังกาย โดยใช้วิธีการสอนฟุตบอลภายใต้แนวคิด เริ่มเล่นฟุตบอลด้วยความสุข สนุกสนาน มีรอยยิ้ม สอนให้เด็กเรียนรู้การปรับตัวเข้ากับเพื่อนๆ ปลูกฝังให้เด็กรักการเล่นกีฬา เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีทักษะและพัฒนาการที่ดีทางด้านอารมณ์ ความคิด เรียนรู้ความเป็นผู้นำ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับเด็ก

โดยมุ่งหวัง ให้เด็กสนุกสนาน มีความสุข ในการเล่นกีฬาฟุตบอล ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เด็กรักในการออกกำลังกายเชื่อว่า ถ้าเด็กๆ ชอบและรักในการเล่นกีฬาฟุตบอล เด็กๆ ก็จะมีร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญ ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และสามารถเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพได้ดีในอนาคต

เรื่องมาใหม่