วันศุกร์, 21 มิถุนายน 2567

TBC ส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ สร้างความร่วมมือการค้า เศรษฐกิจ และความมั่นคงชายแดน

Social Share

TBC ส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ สร้างความร่วมมือการค้า เศรษฐกิจ และความมั่นคงชายแดน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 พันเอก วันชัย มณีวรรณ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท ( ฉก.ร.17 ) /ประธานคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (TBC) จ.แม่ฮ่องสอน ได้จัดการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (ฝ่ายไทย ) ณ ห้องประชุมหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาทบ้านม่อนตะแลง ต.ผาบ่อง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อชี้แจง บทบาท หน้าที่และประสานความร่วมมือกับประเทศเมียนมา โดยใช้กลไกความร่วมมือของคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นหรือ TBC เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสันติภาพ ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงตามแนวชายแดน จะส่งผลดีต่อกิจกรรมตามแนวชายแดนทั้งด้านการค้า เศรษฐกิจ สาธารณสุข และความร่วมมือในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่และบริเวณแนวชายแดน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่นไทย-เมียนมาร์ (TBC) จ.แม่ฮ่องสอน เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทย กับ ประเทศเมียนมาร์ คณะกรรมการประกอบด้วย ทหาร ตำรวจ พลเรือน ฝ่ายปกครอง ในพื้นที่ ซึ่งมีภารกิจหน้าที่ในการประสานความร่วมมือในการจัดระเบียบตามแนวชายแดนของทั้ง 2 ประเทศ และร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน,การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย,ปัญหายาเสพติด,การค้าอาวุธสงคราม,อาชญากรรมข้ามชาติ และสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ รวมทั้งการนำข้อมูลความจริงในพื้นที่ รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงทราบ

โดยปกติ คณะกรรมการ จะมีการประชุม ปรึกษา หารือ เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการที่เหมาะสมเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ รักษาความสงบเรียบร้อย และเสถียรภาพในพื้นที่บริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศ ปีละครั้งสลับกันทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาร์ หากมีกรณีเร่งด่วนประธานร่วมอาจจะเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษตามความจำเป็นของสถานการณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่