วันอังคาร, 29 กันยายน 2563

(คลิป) ทต.ท่ากว้าง สารภีสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบต่อไป

3 กรกฎาคม 2563 : นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาล ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ กลุ่มองค์กรต่างๆ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสันดอนมูล พร้อมใจกันถวายเทียนเข้าพรรษาประจำปี 2563 จำนวน 4 วัด ประกอบไปด้วย 1.วัดสันดอนมูล ( วัดประจำตำบล ) 2.วัดล้องเดื่อ ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ( เขตพื้นที่ติดต่อตำบลท่ากว้าง ) 3. วัดหัวฝาย ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ( เขตพื้นที่ติดต่อตำบล) 4.วัดใหม่ธรรมชัยญาราม

โดยตลอดเส้นทางของการเดินทางไปถวายเทียนพรรษา ก็ได้มีประชาชนมาร่วมทำบุญตลอดเส้นทางที่ขบวนผ่าน โดยทางเทศบาลฯ ได้รวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้มาจากการทำบุญ เป็นเงินทั้งสิ้น 27,216 บาท เพื่อถวายให้กับวัดทั้งหมด 4 แห่งด้วย

นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง กล่าวว่า กิจกรรมถวายเทียนพรรษาของทางเทศบาลตำบลท่ากว้าง ได้ทำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชนในพื้นที่ ถวายเทียนพรรษา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของชาวบ้านนา และเป็นการทำนุบำรุง สืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ขณะเดียวกัน ก็ได้มีกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนวัดสันดอนมูล ในพื้นที่เข้าร่วมด้วย ซึ่งถือเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชน ได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี ความสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันอนุรักษ์ และสืบสานต่อไปในอนาคต