วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

ทต.ท่ากว้าง อำเภอสารภี จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล

 

18 ตุลาคม 2563 ที่บริเวณลานวัดสันดอนมูล ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่ากว้าง ได้นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสา นักเรียน และจิตอาสาจากหน่วยงานราชการในพื้นที่อำเภอสารภี เข้าร่วมในกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฏ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยมี นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรม ได้ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเก็บขยะ กำจัดวัชพืช เพื่อพัฒนาทั้งบริเวณภายในและภายนอกวัดสันดอนมูล รวมถึงบริเวณโรงเรียนวัดสันดอนมูล และสุสานบ้านแคว ให้เกิดความสะอาด มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม