วันอังคาร, 19 มกราคม 2564

(คลิป) ทต.ท่ากว้าง สารภี สืบสานประเพณีจัดกิจกรรมย้อนหลัง รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในพื้นที่ 324 คน

Spread the love

9 กรกฎาคม 2563 : เทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรี ได้นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล ร่วมกันจัดกิจกรรมตามโครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2563 โดยได้เดินทางไปจัดกิจกรรมทุกหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน มีผู้สูงอายุรวมทั้งหมด 324 คน ในจำนวนนี้มีผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปถึง 295 คน

นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้าง เปิดเผยว่ ในทุกๆ ปี ทางเทศบาลฯ จะได้ร่วมกับผู้นำกลุ่มองค์กรต่างๆ จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุในเทศการประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่เนื่องด้วยในปีนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ทำให้รัฐบาลออกมาประกาศไม่ให้มีการชุมนุม และดำเนินการตามมาตรการป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข แบบ New Normal ต้องเว้นระยะห่าง ไม่ให้มีการชุมนุมกัน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ทางกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ออกประกาศให้งดการจัดกิจกรรมสงกรานต์ เพื่อป้องกันการรวมตัวของประชาชน รวมถึงการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่แม้จะเป็นคนในครอบครัว ก็ต้องมีการป้องกัน และควรรักษาระยะห่าง ไม่ใช้สิ่งของร่วมกัน

นายชัชวาล กล่าวต่อไปอีกว่า ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน สถานการณ์คลี่คลายลง ทางรัฐบาลได้ทำการปลดล็อก และไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 45 วันแล้ว ทางเทศบาลฯ จึงได้จัดกิจกรรมตามประเพณีรดน้ำดำหัวปี๋ใหม่เมือง แม้ว่าจะมีการจัดย้อนหลัง แต่ก็เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมให้คงอยู่ และได้เลือกเอาวันที่ 9 ก.ค. 63 ที่ถือเป็นเลขมงคล เลขความก้าวหน้า โชคดี จัดกิจกรรมขึ้น โดยจัดทุกหมู่บ้าน รวมทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ไม่ได้จัดรวมกันในสถานที่เดียว เพื่อลดความแออัด เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 หลังจากที่รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้การ ผู้ติดเชื้อในพื้นที่ด้วย