วันอังคาร, 28 มีนาคม 2566

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้างเยี่ยมเยือนและมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสมาชิกกองทุนที่ป่วยติดเตียง

Social Share

กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้างเยี่ยมเยือนและมอบอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้กับสมาชิกกองทุนที่ป่วยติดเตียง

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 น. กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายชัชวาล โพธิยอด นายกเทศมนตรีตำบลท่ากว้างและประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน พร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุน สมาชิกสภาเทศบาล พระครูชาคริยานุวัตร เจ้าคณะตำบลดอนแก้ว-ท่ากว้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากว้าง อสม.ในเขตพื้นที่ ร่วมใจกัน เยี่ยมเยือนและมอบสวัสดิการพร้อมทั้งอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นและเครื่องบริโถคให้กับสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลท่ากว้างที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง

โดยวันนี้ได้เยี่ยมเยือนสมาชิกในพื้นที่เขต 1 จำนวน 16 ราย ประกอบไปด้วยสมาชิกหมู่ที่1บ้านหลิมจำนวน 3 ราย สมาชิกหมู่ที่ 2 บ้านหนองโป่งจำนวน 5 ราย สมาชิกหมู่ 3 บ้านแควจำนวน 4 ราย สมาชิกหมู่ที่ 5 บ้านในแคว จำนวน 4 ราย และในวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ ทางคณะจะเดินทางไปเยี่ยมเยือนสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพื้นที่เขตที่ 2 ต่อไป