วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ตาก นำนักศึกษาสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

Social Share

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัดพิธีสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและมอบตัวเป็นลูกพระเจ้าตาก นำโดย ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดี มทร.ล้านนา ตาก เป็นประธาน นำนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 จำนวน 903 คน เข้าสักการะ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นสิริมงคล เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักศึกษาใหม่ ณ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช