วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

มทร.ล้านนา ตาก จัด “พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 65”

Social Share


เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2565 เวลา 18.00 น. สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จัด “พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ล้านนา ตาก โดยมี ผศ.ทนงศักดิ์ ยาทะเล ผู้ช่วยอธิการบดีฯ กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ มทร.ล้านนา ตาก เปิดการเรียนการสอน 4 คณะ ได้แก้คณะวิศวกรรมศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร, คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษานี้รวม 903 คน