วันอาทิตย์, 17 มกราคม 2564

ค้นหา: บิ๊กไบค์อำเภอพร้าว

กลุ่มบิ๊กไบค์อำเภอพร้าวเตรียมจัดงาน “พร้าวไบค์วีค” ครั้งที่ 1 ขับนี้เพื่อน้อง หาเงินช่วยเหลือเด็กโรงเรียนบ้านป่าตุ้มและสนับสนุนภารกิจดับไฟป่า

06 ธ.ค. 2020
กลุ่มบิ๊กไบค์อำเภอพร้าวเตรียมจัดงาน "พร้าวไบค์วีค" ครั้งที่ 1 ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ขับนี้เพื่อน้องๆ ในวันที่ 12 ธันวาคม โดยมีกลุ่มบิ๊กไบค์ 77 กลุ่มทั่วประเทศเข้าร่วมงานหาเงินรายได้ช่วยเหลือเด็กเรียนโรงเรียนบ้านป่าตุ้ม และสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดับไฟในพื้นที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา 5 ธค. 63 : นายทรงศักดิ์ วลัยใจ นายอำเภอพร้าว ร.ต.อ.นคร ปัญญาทิพย์ ที่ปรึกษาชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอพร้าว นายภ