วันพฤหัสบดี, 28 มกราคม 2564

ค้นหา: บริการทางการแพทย์เชียง

สสจ.เชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ Kick off โครงการ”คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ” ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์

24 ธ.ค. 2020
สสจ.เชียงใหม่ มอบของขวัญปีใหม่ Kick off โครงการ"คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน " ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิที่เข้มแข็งเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการและการดูแลต่อเนื่องได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง นโยบาย“คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน ” มุ่งเน้นการดูแลที่บ้านและชุมชน ด้วยหลักการ “เข้าถึง ครอบคลุม ต่อเนื่อง” ซึ่งครอบ