วันอังคาร, 21 พฤษภาคม 2567

SUN คว้ารางวัล “Best BCG Exporter” PM’s Export Award 2023 สะท้อนมาตรฐานส่งออกระดับโลก

Social Share

SUN คว้ารางวัล “Best BCG Exporter” PM’s Export Award 2023 สะท้อนมาตรฐานส่งออกระดับโลก

บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท “KC” รับรางวัล รางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ปี 2566 (Prime Minister’s Export Award 2023) ประเภท ธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม (Best BCG Exporter) โดยมีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัล ตอกย้ำความสำเร็จและศักยภาพด้านมาตรฐานส่งออกระดับโลก เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการบริหาร เปิดเผยว่า รู้สึกเป็นเกียรติและนับเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ รางวัลธุรกิจ BCG ส่งออกยอดเยี่ยม Best BCG Exporter แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพและมาตรฐานของสินค้า โดยที่ผ่านมาบริษัทตระหนักและมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ ที่รับผิดชอบต่อต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และการนำนวัตกรรมมาใช้พัฒนาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป การบูรณาการนวัตกรรมที่อัจฉริยะสำหรับธุรกิจเกษตร บริหารจัดการเกษตรแบบครบวงจรและแม่นยำ ยกระดับและแก้ปัญหาด้านการเกษตรตั้งแต่ต้นน้ำ ถึงปลายน้ำ และเชื่อมโยงกับการบริหารการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการ Solar Rooftop และโครงการผลิตก๊าซชีวภาพ (Biogas) จากซังข้าวโพด และช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวาระแห่งชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ Bio-Circular-Green Economy Model หรือ BCG ที่มุ่งเน้นการนำความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาทรัพยากรชีวภาพหรือการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ลดปริมาณของเสียให้เท่ากับศูนย์ และลดผลกระทบต่อโลก

สำหรับ Prime Minister’s Export Award 2023 จัดโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ภายใต้แนวคิด “Better Vision Brighter Future: เปิดมุมมองใหม่ ขับเคลื่อนธุรกิจไทย มุ่งสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคต อย่างเต็มภาคภูมิ” ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงเกียรติระดับสูงสุดของประเทศ ที่มอบให้ผู้ประกอบการ ที่มีภาพลักษณ์องค์กรที่ดี และมีส่วนผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของประเทศ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 31 มีรางวัล 7 ประเภทสาขารางวัล ได้แก่ Best Exporter, Best Thai Brand, Best BCG Exporter, Best Design, Best Service Enterprise, Best OTOP และ Best Halal

เรื่องมาใหม่