วันพฤหัสบดี, 13 มิถุนายน 2567

SUN ประชุมครึ่งปี 2566 เสริมแกร่งรุกขยายธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ

Social Share

SUN ประชุมครึ่งปี 2566 เสริมแกร่งรุกขยายธุรกิจ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ได้จัดการประชุม “MID YEAR MEETING 2023” ณ ห้องประชุม บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) เชียงใหม่ นำโดย คุณพิชัย คชมิตร รองประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และผู้บริหารบริษัท เพื่อแถลงผลการดำเนินงานครึ่งปีที่ผ่านมาในปี 2566 รับความท้าทายใหม่ และรุกเดินหน้าขยายธุรกิจเต็มพิกัด

นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SUN เปิดเผยว่า ภาพรวมในครึ่งปี 2566 นับเป็นช่วงเวลาที่ดีของ SUN โดยธุรกิจข้าวโพดหวานแปรรูปและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอื่นๆ ส่งสัญญาณดีต่อเนื่อง จึงสามารถสร้างผลการดำเนินงานได้ดีตามเป้าหมาย นอกจากนี้การดำเนินโครงการต่าง ๆ ก็บรรลุตามแผนที่วางไว้ ได้แก่ โครงการติดตั้งเครื่องฆ่าเชื้ออัตโนมัติระบบต่อเนื่องแบบสเตอริไลส์ (HYDROLOCK) และโครงการ Biomass Steam Boiler 15T ซึ่งติดตั้งแล้วเสร็จในช่วงเดือน พ.ค. 2566 ส่งผลให้สามารถเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจ ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนพลังงานได้ดียิ่งขึ้น ด้านแผนกลยุทธ์ครึ่งปีหลัง SUN มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในทุกมิติ โดยการปรับปรุงและพัฒนาองค์กร ให้เป็นไปตามทิศทางและแนวโน้มของอุตสาหกรรม และนำเทคโนโลยีนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ ผลักดันรายได้ให้โตตามเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างแต้มต่อให้ธุรกิจ และเสริมศักยภาพในการแข่งขัน SUN ได้เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจโดยเน้นความร่วมมือกับคู่ค้า ลูกค้า และพันธมิตรธุรกิจ ในการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ เพื่อสร้างแบรนด์ “KC” ให้แข็งแกร่ง และขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังส่งเสริมการสร้างความสมดุลระหว่าง พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ตลอดจนชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และพร้อมยึดมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน

เรื่องมาใหม่