วันอังคาร, 13 เมษายน 2564

(คลิป) เชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีบวงสรวงในงานห่มผ้าพระธาตุวัดสวนดอก พระอารามหลวง

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำพุทธศาสนิกชน ประกอบพิธีบวงสรวง เป็นปฐมฤกษ์ในงานห่มผ้าพระธาตุวัดสวนดอก พระอารามหลวง

18 ก.ค. 63 : นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิดงาน “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” ณ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยนำเอาวัฒนธรรมอันดีของชาวพุทธ ซึ่งเป็นแก่นแท้แห่งความศรัทธา และเป็นรากฐานของความเจริญของพระพุทธศาสนาในประเทศไทย มานำเสนอและให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวได้ทำบุญร่วมกัน ด้วยการสืบสานพระพุทธศาสนา ร่วมกันห่มผ้าเหลืองรอบองค์พระเจดีย์ เสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต ให้ประชาชนสงบจิตใจ ไม่ตื่นตระหนกในช่วงวิกฤตโควิด-19 และในการดำเนินชีวิตด้วยสติ

โดยก่อนเริ่มพิธีห่มผ้าองค์พระธาตุเจดีย์ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำคณะผู้บริหาร ส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชน ที่มาร่วมงาน ไหว้สักการะกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ หรือ สุสานราชตระกูล ณ เชียงใหม่ ที่ตั้งอยู่ภายในวัดสวนดอกฯ เพื่อเป็นการบอกกล่าวการจัดงาน ก่อนการประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นสิริมงคล ส่วนการประกอบพิธีห่มผ้าพระธาตุเจดีย์นั้น จะมีขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ พระพุทธศาสนาและคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถือเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาอย่างยาวนาน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่พุทธศาสนิกชน และเรียกคืนสภาพจิตใจที่มั่นคงให้แก่ชาวไทย จึงได้จัดงานบุญ “ห่มผ้าพระธาตุ ศรัทธาในพุทธานุภาพ” ขึ้น โดยนำความเชื่อที่ว่า การได้ห่มผ้าพระธาตุนั้น เปรียบเสมือนกับการได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และได้นำเอาคำสอนของพระองค์มาเป็นสิ่งย้ำเตือน สร้างความสงบในจิตใจ และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางขึ้น ทาง ททท. จึงได้จัดกิจกรรม เพื่อร่วมเผยแพร่เภาพบรรยากาศอันงดงามนี้ สร้างพลังบวกให้การท่องเที่ยวกลับมาคึกคักเช่นเดิมอีกครั้ง ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ “โควิด-19” โดยจะมีการจัดงานขึ้น 9 ครั้ง ณ 9 วัดทั่วประเทศไทย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย การถวายผ้าป่าสร้างความเป็นสิริมงคล การกวนข้าวมธุปายาส การแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงส์ของการห่มผ้าพระธาตุ” ให้ประชาชนสงบจิตใจ ไม่ตื่นตระหนกในช่วงวิกฤตโควิด-19 และในการดำเนินชีวิตด้วยสติ นอกจากนี้ภายในกิจกรรมยังมีการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินผู้มาร่วมบุญ การแสดงแสงสี เสียง และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น นอกจากนี้ ยังมีการเปิดร้านจำหน่ายสินค้าและอาหาร เพื่อส่งเสริมรายได้ และกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนด้วย