วิทยาลัยเปิดบ้าน ชวนน้องๆนักเรียนเข้ามา ลอง เล่น Learn เปิดมุมมองใหม่ในการเรียนสายอาชีพ

Social Share

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน เปิดบ้านวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ 2565 ภายใต้แนวคิด ลอง เล่น Learn ในโครงการ “Student Innovation Exhibition 2022” ณ อาคาร S2 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) โดยมีครูและนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “กิจกรรมในครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้นอกชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี รุ่นพี่ที่นำโครงงานมาจัดแสดงก็ได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานของตนเองเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆนักเรียนที่เข้ามาชมเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และนักเรียนที่มาร่วมกิจกรรมก็จะได้รับประโยชน์ ได้รับความรู้จากพี่ๆ ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้สร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และยังเป็นเชิญชวนประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยให้น้องๆได้เข้าใจว่าหลักสูตรแต่ละอย่างมีวิธิการเรียนการสอนอย่างไร เมื่อเรียนแล้วได้ประโยชน์อย่างไร เรียนแล้วไปต่อยอดสาขาอื่นได้หรือไม่ กิจกรรมในวันนี้จะเป็นคำตอบให้น้องๆนักเรียนได้เห็นภาพอย่างชัดเจน และกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งคำตอบของน้องๆนักเรียน ในการตัดสินใจเข้าศึกษาและเลือกสถานศึกษาที่ตรงใจกับตนเองมากที่สุด”

ภายในงานมีกิจกรรมการแข่งขัน อาทิ กิจกรรมประกวดโครงงานเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ การแสดงดนตรี การแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านสถาปัตยกรรม การวาดภาพและออกแบบบ้านพักอาศัยในหัวข้อ การออกแบบบ้านริมผา การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ตามแนวคิดของ STEAM ในหัวข้อเรือบรรทุกสินค้า การแข่งขันทักษาทางวิชาการสถาปัตยกรรม การออกแบบและสร้างสรรค์โครงสร้างรับน้ำหนักในหัวข้อ หอคอยร้อยชั้น และกิจกรรมเล่นเกมส์รับของรางวัลอีกมากมาย