วันอาทิตย์, 22 พฤษภาคม 2565

งานประเพณีปอยส่างลอง วัดศรีบุญเรือง “นิว นอร์มอล” (New Normal)ในยุคโควิด-19 ATK ก่อนบวช เว้นระยะห่าง ปลอดภัย ได้บุญ

กดแชร์ได้ทุกช่องทาง

โครงการบรรพชาสามเณร และอุปสมบทพระภิกษุปอยส่างลอง เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2565

วันที่ 1 เมษายน 2565 ลานบุญ ลานปัญญา วัดศรีบุญเรือง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ คณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธานในพิธี โครงการบรรพชาสามเณร และอุปสมบทพระภิกษุปอยส่างลอง จำนวน 22 คน เตรียมบวชเป็นพระ 5 และ บวชเป็นสามเณร 17 คน เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2565 โดยมีนายมนตรี บำรุงกิจ นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง เป็นผู้กล่าวรายงาน ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2565 ณ วัดศรีบุญเรือง กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – วันที่ 3 เมษายน 2565 ซึ่งจัดขึ้น โดยการสนับสนุนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน และความร่วมมือจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน วัดศรีบุญเรือง และ โรงเรียนพระปริยัติธรรมธีรราชมหามุนี

พระอธิการอัษดิน วิสุทธิจิตโต เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง เจริญพรว่า เพื่อเป็นการรักษาและสืบสานงานประเพณีปอยส่างลอง ของวัดศรีบุญเรืองให้คงอยู่ ซึ่งได้มีการจัดสืบต่อกันมาแต่ช้านาน เป็นเวลากว่า 20 ปี ตั้งแต่สมัยพระครูอนุสรณ์ ปัญญาคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง ซึ่งจะมีการจัดงานประเพณีปอยส่างลองอย่างยิ่งใหญ่ ในปีนี้ เนื่องจากว่ายังมีเยาวชนที่มีความต้องการศึกษาพระธรรมคำสอน ในช่วงปิดภาคเรียน จึงได้มีการจัดงานขึ้น ภายใต้มาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเข้มงวด มีการตรวจ ATK ผู้ที่เข้าร่วมงานทุกคน สำหรับกำหนดการจัดงาน ในวันที่ ๓๑ มีนาคม พิธีปลงผมนาค วันที่ 2 เมษายน แต่งตัวส่างลอง ในช่วงค่ำ มีพิธีเรียกขวัญส่างลอง วันที่ 3 เมษายน พิธีบรรพชา ทั้งนี้ ได้มีการตัดทอนพิธีบางอย่างออกไป เช่น วันแห่โคหลู่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เรื่องมาใหม่